Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 maart 2008

‘We willen een mooi dorp creëren’

NOORDWIJK – Vrijdag 14 maart ondertekenden de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) prestatieafspraken. Namens de gemeente zetten burgemeester Groen en wethouder Van Rijnberk hun handtekening. Voor de NWS tekenden Auke Uilkema en L. Guijt, respectievelijk directeur en voorzitter NWS. Uilkema vertelt over het belang van deze prestatieafspraken.

Uilkema: ‘Met deze ondertekening spreken we uit dat we een groot aantal zaken in gezamenlijkheid gaan ontwikkelen. Dan kun je denken aan maatschappelijke projecten, zoals bibliotheken, woningen en gezamenlijke leefbaarheid. We willen Noordwijk als mooi dorp behouden en woonkansen creëren voor hen die niet gemakkelijk een woning kunnen kopen. We streven naar betaalbare huur- en koopwoningen. Overigens verbinden de beide partijen zich niet exclusief aan elkaar, maar wordt wel uitgesproken om zoveel mogelijk met elkaar te ontwikkelen.’

Het zijn lovenswaardige doelstellingen, maar hoe wil de NWS deze bereiken: ‘Als woningstichting willen we niet alleen stenen stapelen, maar samen een totaalplaatje neerzetten: wonen, zorg en welzijn is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van zorginstellingen. Het is een samenspel tussen politie, maarschappelijk werk, buurtorganisaties en allerlei instellingen. We willen een hoogwaardig woon- en leefgebied creëren. Eigenlijk doen we alle punten in de afspraken al: we ontwikkelen maatschappelijk onroerend goed, zoals bibliotheken en welzijnsgebouwen. De gemeente en de NWS hebben uitgesproken dat we in de toekomst dit ook samen blijven doen. We hebben hiermee een bijzondere verantwoordelijkheid aan de Noordwijkse samenleving, dat ik noem: vrijheid in gebondenheid. We nemen samen de verantwoordelijkheid en maken afspraken hierover. Formeel juridisch zijn beide partijen vrij maar toch binden ze zich aan elkaar met het doel een mooi dorp te creëren, met woonkansen voor iedereen.

Is de NWS de enige organisatie die deze afspraken met Noordwijk ondertekent? ‘Op het gebied van huisvesting zijn wij de enige in Noordwijk. Men spreekt van een zeker primaat van met elkaar omgaan en dat moet je niet met z’n drieën of vieren of vijven doen. Er is altijd een kans voor een ander als blijkt dat wij het niet goed zouden doen, maar het is aan ons om de lokale overheid en maatschappelijke instellingen te overtuigen dat wij een goede partij zijn. Deze overeenkomst schetst het kader daarvoor.’

Uilkema besluit: ‘Ik ben heel blij met deze overeenkomst, want wat wij willen bereiken kan niet zonder een goede relatie met de lokale overheid. Wat mij betreft mogen er nog veel hardere afspraken worden geformuleerd. De partijen moeten hun nek uit durven steken en verantwoording afleggen voor wat ze in de samenleving willen doen.’

1 Comments:

At 12:43 p.m., Anonymous Anoniem said...

See here or here

 

Een reactie posten

<< Home