Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 april 2008

‘College moet optreden in onverkwikkelijke handelwijze’

LISSE – ‘We hebben sterke aanwijzingen dat de toewijzing van woningen door bepaalde projectontwikkelaars op een oneerlijke en niet-transparante wijze plaatsvindt.’ Gemeenteraadslid Frans Vroomans (CDA) en fractievoorzitter Cees Verburg (D66) kaartten dit onderwerp aan tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 23 april.

Verburg: ‘De schijn van belangenverstrengeling is duidelijk aanwezig. Een jaar of twee geleden hebben verschillende politieke partijen al gemeld dat de toewijzing van ontwikkelaars niet eerlijk plaatsvond. Toen hebben we dat intern aangekaart, maar nu doen we het in het openbaar. Een brief van twee inwoners over de toewijzing van woningen in het project Sierkwartier kwam wat dat betreft als geschenk uit de hemel.’

In deze brief schrijft een stel dat zich had ingeschreven voor een van de woningen van het Sierkwartier dat acht hoekhuizen gereserveerd waren voor geselecteerde personen en dat alleen de overige 52 woningen door loting werden vergeven. De gemeente wordt gevraagd te controleren of Rabo Bouwfonds te goeder trouw heeft gehandeld en wat er gedaan kan worden om in de toekomst verlotingen voor huizen een eerlijker karakter te geven: ‘Eerder is het vermoeden gerezen dat een aantal huizen al vergeven waren voordat de verkoop begonnen was (Visserpark en Centaurstraat).’

Verburg: ‘Kennelijk heeft de lokale overheid hier geen enkele sturende instrumenten voor om projectontwikkelaars aan te spreken op deze ongewenste praktijken. Wij achten dat niet gewenst, juridisch kan het kloppen dat de gemeente niets kan doen, maar u hebt een sociale verantwoordelijkheid in deze onverkwikkelijke handelwijze om toewijzing van woningen eerlijk, transparant en bestuurbaar te laten plaatsvinden.’

Wethouder Jan Kippers (CDA) antwoordde: ‘We gaan een en ander juridisch uitzoeken. Bij Sierex lijkt dat wat gebeurt, is juridisch correct te zijn, maar in spanning met het goede handelen. Met betrekking tot transparantie en willekeur ben ik het met u eens dat de toewijzing van woningen eerlijk moet verlopen.’