Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 april 2008

Interpellatiedebat eindigt met sisser

LISSE – Voor het eerst sinds 2006 werd een interpellatiedebat gevoerd in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 23 april. De SGP/ChristenUnie en D66 hadden hierom gevraagd vanwege de houding van wethouder Guus Mesman (PvdA) over berichten van slechte communicatie tussen Castien en de omwonenden van het nieuwbouwplan ‘Heerehof’.

De meeste spanning was voor aanvang van het debat eigenlijk al uit de lucht, want alle raadsleden vonden bij aanvang van de vergadering op hun tafel een compleet en chronologisch overzicht van de gemeentelijke activiteiten om Castien en de omwonenden met elkaar in gesprek te krijgen en te houden. Met de toezegging van Mesman om nogmaals met alle bewoners apart te spreken om hun grieven te horen en deze bij Castien aan te kaarten, was het pleit beslecht.

Wat restte waren enkele opmerkingen. Waar fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) de wethouder aan het begin van het debat nog een onvoldoende gaf voor zijn inspanningen, wijzigde hij zijn mening na de uitleg van Mesman. Ook fractievoorzitter Cees Verburg (D66) viel voor Mesman’s argument dat hij te maken had met het feit dat het voormalige college bij het sluiten van een overeenkomst met de projectontwikkelaar volledig voorbijgegaan was aan een toezegging aan de bewoners om hen bij het proces te blijven betrekken. Verburg: ‘Mijn conclusie is dat het voormalige college verzuimd te zorgen voor voldoende overleg met omwonenden. Ik ben blij met de toezegging van de wethouder om alsnog met omwonenden in contact te treden.’