Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 april 2008

Plannen Rustoord bekend gemaakt

LISSE – De locatie Rustoord wordt opnieuw ontwikkeld door de woningstichting Eigen Haard. Onder de projectnaam Trompenburg wordt tot 2011 een bedrag van 30 tot 40 miljoen euro geïnvesteerd in de herontwikkeling van het zorgcentrum Rustoord en de aanvullende nieuwbouw. Dit nieuws kwam dinsdag 22 april naar buiten.

Wethouder Adri de Roon (D66) informeerde over de plannen: ‘Er worden koopwoningen en een zorgcentrum gerealiseerd. Er komt een woonzorggebouw met 61 woningen in de sociale huur (momenteel zijn er 60 sociale huurwoningen), 16 woningen in de vrije sector huur en 33 intramurale zorgwoningen. Daarnaast komen er 50 koopappartementen, inclusief ondergronds parkeren, vijf herenhuizen en zes twee-onder-een-kapswoningen. Ook worden er verpleegbedden, een dagopvang en een gezondheidscentrum gerealiseerd. Hoeveel, dat wordt overgelaten aan Eigen Haard. Het streven is dat hierin een huisarts, fysiotherapeut en apotheek gaan komen, die niet alleen beschikbaar zijn voor de bewoners van Rustoord, maar voor de hele buurt.’

De gemeente stelt uiterlijk aan het einde van dit jaar samen met Eigen Haard en andere betrokken partijen een lokaal uitwerkingsplan op met betrekking tot wonen, zorg en welzijn.

Uit vorige week openbaar gemaakte prestatieafspraken die door burgemeester Corrie Langelaar en de heer H. Nieman, directeur van Eigen Haard worden ondertekend, blijkt dat er nog meer ontwikkelingen te verwachten zijn. Dit project is de eerste, maar zoals het ernaar uitziet, niet het enige dat Eigen Haard op zich gaat nemen, zo laat een ambtelijk rapport weten: ‘Behalve de herontwikkeling van Rustoord, wil Eigen Haard investeren in overige woningbouw in Lisse, die recht doet aan de doelgroepen van het woningbeleid in Lisse, met speciale aandacht voor starters, senioren en gezinnen. Voortaan wordt ook Eigen Haard uitgenodigd wanneer woningcorporaties bij het gunnen van een locatieontwikkeling een aanbod doen.