Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 mei 2008

Verslechtering vliegtuiglawaai onder voorwaarden acceptabel

Geen steun amendement Nieuw Lisse

LISSE – Het amendement van Nieuw Lisse om geen verslechtering te aanvaarden waar het ging om overlast van vliegtuiglawaai werd door de andere partijen tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 mei weggehoond. Reden voor initiatiefnemer Jos Assendelft het amendement op de vaststelling Milieubeleidsplan 2008 – 2011 in te trekken.

Assendelft vond dat Lisse geen verslechtering van het vliegtuiglawaai mocht accepteren, ook als zou het bij andere gemeenten tot een aanzienlijke verbetering leiden: ‘Voor veel inwoners van Lisse is de limiet inmiddels overschreden van wat nog acceptabel vliegtuiglawaai is. Ook een minimale verslechtering is dus onacceptabel.’ Hij vond geen steun bij de andere partijen.

Fractievoorzitter Willem Loos (VVD): ‘Lisse is geen eiland in deze streek, want dit milieubeleidsplan wordt door drie gemeenten opgesteld.’ Fractievoorzitter Hans Bet (PvdA): juist waar het gaat om geluidsoverlast van Schiphol, is het een zaak van alle gemeente in de Duin- en Bollenstreek. Gezamenlijk optreden is belangrijk en de wethouder moet onderhandelingsruimte hebben. D66, SGP/ChristenUnie en CDA sloten zich aan bij deze twee sprekers.
Wethouder Bas Brekelmans (VVD) vulde aan: ‘Als elke gemeente zich zou opstellen conform dit amendement, dan komen we geen millimeter verder. Mocht het nou zo zijn dat er sprake is van een lichte verslechtering, dan kom ik altijd nog bij de raad om u daar deelgenoot van te maken. Dan kunt u alsnog zeggen dat u er niet in mee wilt gaan.’ Voor Assendelft restte er, bij gebrek aan steun van de andere partijen, niets anders dan het intrekken van het amendement.