Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 juni 2008

‘Huurders zijn geen loslopend wild meer’

Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek viert 10-jarig bestaan

LISSE – Om het 10-jarig bestaan te vieren organiseerde de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) een jubileumreceptie in De Voorhof. Een kleine honderd mensen kwamen langs om het bestuur van harte te feliciteren met deze mooie mijlpaal. Ook Hans Al, directeur van Trias, Teylingen-wethouder Gerrit van der Meer en loco-burgemeester Jan Kippers uit Lisse waren aanwezig.

Het was toch al een avond van weerzien, want alle oud-voorzitters waren naar deze middag gekomen, evenals afgevaardigden van veel bewonerscommissies, maar ook huurders uit Voorhout en De Engel. Het huidige bestuur bestaat uit Jan van Marsbergen, Bert Mondriaan, Yvonne Baas, Peter de Vries en Rianne Exel. Namens hen blikt Van Marsbergen terug op de afgelopen decade en kijkt vooruit naar de toekomst.

‘We zijn indertijd, mede als uitvloeisel van de overlegwet, opgericht om de belangen te behartigen van de huurders van woningbouwvereniging Volksbelang. Nu zijn we gegroeid naar een vereniging met circa 750 leden en we vertegenwoordigen alle huurders in Lisse en Voorhout.’ In het begin verliep de communicatie met het huidige Trias niet soepel: ‘We moesten aan elkaar wennen’, maar allengs is het beter gegaan. Dat beaamt Al, die namens Trias de HBVB een laptop cadeau gaf, desgevraagd ook: ‘Ik ben er niet vanaf het begin bij geweest, maar nu werken we niet meer langs elkaar heen. We zijn met elkaar in gesprek, maken afspraken en komen die ook van beide kanten na. We hebben respect voor elkaar en willen beide tot overeenstemming komen.’

Van Marsbergen vervolgt: ‘We zijn opgericht zodat de woningbouwvereniging niet meer apart met allerlei bewonerscommissies om de tafel hoefde te gaan zitten. In het begin hebben we best wel fouten gemaakt, zoals het voor kennis aannemen van huurverhogingen. Nu zorgen we ervoor dat we gebruik maken van het adviesrecht en instemmingsrecht.’ Een goede ontwikkeling vindt de HBVB dat Trias nieuwe huurders standaard vraagt om lid te worden van de HBVB: ‘Ons ledenaantal stijgt hierdoor sterk. Bovendien zijn huurders geen loslopend wild meer om door de woningbouwverenigingen achterna gejaagd te worden.’

En wat brengt de toekomst? ‘We hebben een positief advies uitgebracht over de fusie tussen Pago en Trias. Dat is een grote meerwaarde voor de huurders, want zo komt er meer kans op sociale woningbouw. Eigen Haard, dat ook in Lisse met het project Rustoord actief wordt, kennen we niet, maar we gaan de belangen van hun huurders wel behartigen, zo heeft de gemeente contractueel vast laten leggen.’

‘Tot slot komt er in de komende periode een fusie met de Hillegomse Huurdersvereniging (HHV) tot stand. Wanneer Trias en Pago op 1 januari fuseren, kijken we eerst of alles goed gaat, maar we gaan alvast wel met het bestuur van de HHV om de tafel zitten.