Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 juli 2008

College overweegt aankoop pand voor De Tweemaster

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders beslist voor 1 november of het pand naast De Tweemaster overgenomen wordt van de ROC Leiden. Momenteel wordt dit gebouw gebruikt door De Tweemaster, om het groeiende aantal leerlingen goed onderwijsonderdak te kunnen bieden.

In januari van dit jaar besloot het college om voor de tijdelijke huisvesting voor basisschool De Tweemaster zorg te dragen door met het ROC Leiden een huurovereenkomst af te sluiten voor de periode van 1 februari tot en met 31 juli 2008. Zo kon De Tweemaster les geven in het direct naast het schoolplein gelegen gebouw van het ROC Leiden aan de Van Ostadestraat.

Naar aanleiding van de huidige leerlingenaantallen en de te verwachten nieuwe instroom heeft De Tweemaster echter ook het komende schooljaar extra huisvesting nodig. Het college reikt de helpende hand en heeft een overeenkomst met het ROC Leiden gesloten om tot en met 31 december 208 het pand te huren. Het ROC Leiden heeft echter aangegeven het pand aan de Van Ostadestraat te willen verkopen. De gemeente Lisse krijgt het eerste recht van koop, maar moet hier wel voor 1 november een beslissing nemen. Het college neemt voor 15 oktober een standpunt in over het al dan niet aankopen van het pand, inclusief terreinen.