Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 juli 2008

Slechte voorbereiding leidt tot schadeclaims

LISSE – De rapportage ‘Algemene Doorlichting Rampenbestrijding De Stand van Zaken over de periode 2003 – 2007’ werd vorige week aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid stelde deze rapportage op met als doel om de Nederlandse rampenbestrijding in 2009 op orde te hebben.

Het rapport stelt onder meer: ‘De veiligheidsregio’s zijn goed op weg en tonen ook de bereidwilligheid om het tempo waarin zaken gerealiseerd moeten zijn, te verhogen. Op dit moment is er nog geen veiligheidsregio die op niveau zit. Dit geldt met name voor de implementatie van plannen en de alarmering.’

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven eind 2009 de rampenbestrijding en eind 2010 de veiligheidsregio’s op orde te willen hebben. Op lokaal niveau moet nog hard getrokken worden aan het op orde hebben van de planvorming, de uitwerking daarvan, informatievoorziening en het opleiden en oefenen. In Lisse is de alarmering via de communicator Call Out geregeld. De alarmeringsoefening is sinds december 2007 maandelijks gehouden en uit evaluatie is gebleken dat de alarmering goed verloopt. Vanaf januari 2009 vindt vier maal per jaar een alarmeringsoefening plaats.

In 2009 wordt gestart met een basiscursus rampenbestrijding voor alle leden in de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. De basiscursus rampenbestrijding zal door middel van E-learning plaatsvinden. Naast lokale ontwikkelingen zijn er ook regionale ontwikkelingen, zoals het opzetten van het veiligheidsbureau als onderdeel van de veiligheidsregio.

Veiligheid gaat in de toekomst meer geld en inzet kosten. De vergoeding aan het veiligheidsbureau heeft jaarlijks een financiële stijging. Daarnaast zijn er onder andere kosten voor het trainen en opleiden van de medewerkers die deel uitmaken van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie.
Het college krijgt het volgende ambtelijke advies: ‘Ervaringen met landelijke incidenten leren ons dat in het geval een organisatie niet goed is voorbereid dit bestuurlijke consequenties kan hebben. Hierbij worden genoemd de juridische en financiële risico’s (schadeclaims) als ook een politiek risico.’