Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 augustus 2008

Ruim twee miljoen aan wegenonderhoud

LISSE – Zowel de Laan van Rijckevorsel als de Broekweg worden volgend jaar heringericht. Het college van burgemeester en wethouders maakte dinsdag 19 augustus de plannen openbaar.

‘De Laan van Rijckevorsel wordt heringericht waarbij de weg en de riolering in goede staat van onderhoud worden gebracht. Ook in de Zwanendreef wordt de riolering vervangen, waarbij tevens het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Daarnaast wordt de Laan van Rijckevorsel en de aansluiting op de 1e Poellaan duurzaam veilig ingericht. De totale kosten voor dit project bedragen 1.635.000 euro. Met de werkzaamheden wordt medio augustus 2009 gestart. Wethouder Guus Mesman (PvdA) laat weten: ‘De bomen in de Laan van Rijckevorsel blijven zoveel mogelijk staan; anders zou het geen laan meer zijn.’

Door middel van een reconstructie van de Broekweg worden de herinrichting en de riolering weer in een goede staat gebracht. Tevens wordt de straat heringericht ter verhoging van de verkeersveiligheid. Mesman: ‘Het gaat hier om het deel van de Broekweg tussen de Grevelingenstraat en de Hyacinthenstraat, dat we in verband met eerdere verzakkingen met 40 cm ophogen. De werkzaamheden zullen een impact hebben op de bereikbaarheid van de woningen en met een verhoging van het wegdek moet ook rekening worden gehouden met de naastgelegen tuinen van de omwonenden.’ De kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte, het ophogen van het straatprofiel, de vervanging en afkoppeling van de riolering bedragen 378.500 euro. De inwoners van Lisse dienen dit zelf op te hoesten, aangezien er geen subsidiemogelijkheden bestaan voor dit project.
Voor beide herinrichtingen worden inloopavonden gepland, nadat het voorlopig ontwerp van de plannen is vastgesteld.