Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 september 2008

Plannen voor nieuwe speelterreinen in Poelpolder

LISSE – De Werkgroep ‘Speelterreinen Poelpolder’ kwam maandagavond 15 september voor een tweede keer bijeen. Twintig Poelpolderaars toonden hun betrokkenheid bij de wijk en het project ‘Buurtgericht Werken’ om ideeën uit te wisselen over speelplekken in de wijk Poelpolder. Zij gingen in gesprek met organisator Monique van der Weijden, buurtregisseur, Pieternel Smit, gemeentelijk beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling en Roel Lubbers, Jongerenwerker van Magnifiosi.

Van der Weijden gaf een introductie, waarin zij kort samenvatte wat in de eerste vergadering besproken was, en wat het doel van deze bijeenkomst was: ‘We zijn hier om te praten over oplossingen en verbeteringen voor alle speelplekken in de Poelpolder. Niet alles wat gezegd is, wordt ook overgenomen: we moeten kijken welk budget beschikbaar is en of het past in al bestaande plannen.’

Smit nam het woord: ‘Hangen mag in Lisse, zolang er niet voor overlast gezorgd wordt. Die jongeren geven ook aan dat ze in ’t Blokhuis last hebben van de hangouderen. Op dit moment zijn er in Lisse zo’n 76 speelplekken waarop speeltoestellen staan en in nieuw te bouwen wijken zoals Geestwater of bij De Engel willen we meer werken met zogeheten ‘speelaanleidingen’. Met behulp van meer natuurlijke materialen, zoals paaltjes of houten oppervlakten op een stuk gras: dan kunnen de kinderen zelf een spelletje verzinnen in plaats van alleen heen en weer te gaan op een wipkip.’ De gemeente heeft plannen om meer openbare ruimte in te richten als speelplek, maar Smit wilde hier niet over uitweiden. ‘Dat zou alleen maar voor onrust kunnen zorgen.’

Lubbers vertelde aan de aanwezigen: ‘Ik spreek met roepen jongeren, naar aanleiding van opmerkingen van de gemeente of inwoners. Eerst observeer is de groep jongeren waarover gesproken wordt en kijk wat ze doen. Door het zien van het soort afval dat ze achterlaten, weet ik direct waar ze zoal mee bezig zijn. Vaak zijn het maar een of twee gasten met een heel grote mond die het verpesten voor de hele groep.’
De leden van de werkgroep werden in twee groepen verdeeld, zodat ze ideeën konden uitwisselen over het speeltuinenbeleid in de Poelpolder. Waar de ene groep voornamelijk praatte over jongeren en of deze al dan niet overlast bezorgden, boog de andere groep zich over een kaart van de Poelpolder, waar de beoogde nieuwe speelplekken op getekend stonden. Ronde, vierkante of driehoekige stippellijntjes waren onder meer aanwezig bij de: Gerard Doustraat, Bizetstraat, Randmeerstraat (bij de IJsclub), en de Poelwaai. Ook werd een nieuw idee onthuld waarmee de gemeente binnenkort naar buiten komt: er wordt een kunstgrasveld aangelegd bij de Van Ostadestraat. Op het moment van realisatie wordt er ook met behulp van het aanleggen van barricades (zoals hekken) voor gezorgd dat er op dat terrein niet meer gebrommerd kan worden.