Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 september 2008

Tweede interpellatiedebat over Heerehof

LISSE – Wethouder Guus Mesman (PvdA) doorstond het door D66 en SGP/ChristenUnie aangevraagde tweede interpellatiedebat over de Heerehof zonder kleerscheuren. Hij ontkende dat er niet genoeg gecommuniceerd was en dat door de gemeente gemaakte afspraken niet waren nagekomen en werd na afloop van het debat gesteund in zijn visie door Nieuw Lisse, VVD, CDA en VVD.

Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis SGP/ChristenUnie opende het interpellatiedebat: ‘Het is voor onze fractie geen liefhebberij om een interpellatiedebat over het Heerehof aan te vragen. Maar de communicatie met de ontwikkelaar en het gemeentehuis is uiterst teleurstellend. Sinds het overleg op 19 mei zijn er nog steeds een aantal omwonenden die niets hebben gehoord, ondanks de toezegging dat het binnen drie weken zou duren. Pas op 4 september hebben enkele bewoners, maar niet alle, een reactie gekregen.’

Mesman antwoordde: ‘In het vorige interpellatiedebat heb ik de raad toegezegd dat ik nogmaals in gesprek zou gaan met alle indieners van de zienswijzen en ik heb hen uitgenodigd voor een hoorzitting, waarbij de ontwikkelaar en architect ook aanwezig waren. Er is uitvoerig gesproken over alle verschillen van inzichten en enkele oplossingen zijn geregeld, maar met een aantal opmerkingen kun je niets. Je kunt bijvoorbeeld niet een laag van een bouwplan afhalen, dan heb je geen plan meer. De bodem was bereikt.’

De wethouder vervolgt: ‘Een van de omwonenden vroeg om een tekening met de nieuwe aanpassingen erop, zodat hij het kon laten zien aan potentiële kopers voor zijn huis. De ontwikkelaar vond het prima en gaf aan dat het ongeveer drie weken zou duren voor die tekening verstuurd zou worden. De gemeente was hier geen partij in. Later gaf projectontwikkelaar Castien aan dat hij, voordat tekeningen getoond worden aan omwonenden, eerst minstens ambtelijke toestemming wilde krijgen, anders blijft hij maar tekeningen maken. Hier konden wij ons in vinden.’ Verburg ageerde: ‘Er is verschil van beleving over afspraken gemaakt tussen betrokken omwonenden, de wethouder en de projectontwikkelaar. Het college had de projectontwikkelaar bij moeten sturen, waar het ging om het versturen van de definitieve tekening binnen een gestelde termijn. Dit is geen communicatie, maar krommunicatie.’ Mesman: ‘Dit was een bilateraaltje tussen de architect en de bewoner. Ik zat erbij, maar was hierin geen partij.’
De andere politieke partijen waren niet overtuigd van het gelijk van SGP/ChristenUnie en D66. Gemeenteraadslid Dolf Kistemaker (PvdA): ‘De wethouder is de afspraken keurig nagekomen en heeft correct gehandeld.’ Fractievoorzitter Willem Loos (VVD): ‘Er is geen bouwplan geweest waarbij de omwonenden zo bij betrokken zijn geweest en zoveel inspraak hebben gehad. Dat is een compliment aan de gemeente en de projectontwikkelaar. Er moet eens een keer gebouwd worden. De reactie van de wethouder is voldoende om er nu een punt achter te zetten.’ Raadslid Frans Vroomans (CDA) sloot zich bij deze woorden aan en Fractievoorzitter Ad van Zelst (Nieuw Lisse) stelde tot slot: ‘Het traject van drie weken had beter gekund, maar is niet helemaal zo relevant, want het bouwplan ligt al zo’n vijf of zes jaar.’ Hiermee kwam de wethouder als winnaar uit het interpellatiedebat.