Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 oktober 2008

Verschillende versies van collegevoorstellen zorgen voor verwarring

LISSE – ‘Als het Op Overeenstemming Gericht Overleg met de schoolbesturen haar fiat geeft, komt de gemeente binnenkort met een apart voorstel om speelruimte te creëren voor de Beekbrug.’ Dit vertelde wethouder Jan Kippers (CDA) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op woensdag 8 oktober.

Kippers had eerder een verschil van mening met fractievoorzitter Cees Verburg (D66) of er wel of niet 57.000 euro gereserveerd was voor nieuwe speelvoorzieningen in de wijk Beekbrug. De wethouder was ervan overtuigd dat dit niet zo was, maar hij moest nu deze woorden inslikken. ‘Dinsdag 7 oktober bleek dat er twee verschillende versies waren over dit onderwerp. Indertijd is een conceptversie gemaakte en een definitieve versie waarin geen melding wordt gemaakt van die 57.000 euro. Die definitieve versie heb ik en de conceptversie heeft de gemeenteraad. Maar die conceptversie is dus ook vastgesteld.’
Het gevolg is dat het raadsvoorstel melding maakt van zo’n 60.000 euro dat kan worden besteedt aan voorzieningen voor het onderhoud van speelterreinen. Kippers: ‘Ter Beek heeft een nijpend probleem en door het door de gemeenteraad reeds vastgestelde verslag zijn duidelijke verwachtingen gewekt. U kunt een voorstel tegemoet zien hoe wij de speelvoorzieningen in Ter Beek gaan aanpakken en hoe wij mogelijkerwijs de school daarbij betrekken. We moeten een akkoord krijgen van de partijen in het OOGO overleg. Met de school willen we komen tot een oplossing van de zaak. Voor Ter Beek komt een separaat voorstel binnenkort, indien het OOGO daar haar fiat aan geeft, en met name wat betreft het gebruik van het schoolterrein.’