Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 november 2008

Spekkelaanperikelen

LISSE – Vertegenwoordigers van de sportverenigingen langs de Spekkelaan bespraken donderdag 20 november samen met de enige bewoonster langs die weg de nieuwe verkeerssituatie met wethouder Guus Mesman (PdvA). Met name de hoge drempels en de onduidelijke fietspadaanlegging aan het begin van de Spekkelaan moesten het ontgelden.

Bewoonster mevrouw De Vroomen vertelt: ‘Die drempels zijn te hoog en te moeilijk. Ze zijn volgens mij ook hoger aangelegd dan eerder was toegezegd door de gemeente. Daarnaast moet beter worden aangegeven dat deze weg een 30-km zone is, al wordt mij verteld dat de automobilisten dit al zouden moeten weten, nu er verkeersdrempels op aangelegd zijn. Daar heb ik zo mijn twijfels over.’
Ze vervolgt: ‘En dit fietspad hier is heel onduidelijk: er zit een raar bochtje in. Verder moet er gezorgd worden voor veilige oversteekplaatsen vanaf de Sportparken, inclusief knipperlichten met zebrapaden.’ Mesman liet alle opmerkingen noteren en zegde toe er te zijner tijd op terug te komen.