Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 januari 2009

Onrust op Ter Leedelaan rond legale bomenkap

SASSENHEIM – De kap van meer dan 40 bomen aan de Ter Leedelaan zorgt voor onrust in de buurt. De eigenaar van de grond handelt volkomen legaal en heeft keurig alle benodigde vergunningen aangevraagd, maar vragen worden gesteld of de gemeente Teylingen het kapbeleid niet wat stringenter moet aanpakken.

Door Joep Derksen

Om op zijn terrein een 150-jaar oude Eikenlaan te onderhouden en te verjongen, vroeg de heer Theo de Boer tweeëneenhalf jaar geleden een kapvergunning en een monumentenvergunning aan, zo laat hij weten. In mei werd de kapvergunning verleend voor twee eiken, een beuk en een kastanje, omdat deze als waardevolle bomen worden gekenmerkt. Ook 27 populieren en diverse boomvormers (berk, esdoorn en es) mochten zonder kapvergunning worden verwijderd, aangezien deze bomen niet als waardevol worden aangemerkt. Ter vervanging van deze bomen worden 26 eiken teruggeplaatst om de oude eikenlaan te herstellen. De nieuw aan te planten bomen worden opgenomen in de lijst van waardevolle bomen van de gemeente Teylingen om te waarborgen dat de laanstructuur ook in de toekomst gehandhaafd blijft.

Kaalslag

De heer Bonfrère, buurtbewoner, vindt het maar een vreemde zaak: “Er vindt hier een kaalslag plaats: deze bomen worden grootschalig verwijderd. En dat terwijl in de gemeentepagina enkel aangekondigd stond dat 4 bomen zouden verdwijnen voor het herstel van een eikenlaantje dat van niets naar nergens loopt. Het gebeuren verloopt dus juridisch goed, maar daar houdt het verhaal niet mee op. Zulke kaalslagen zijn dus mogelijk door het gemeentelijk beleid: bomen worden zomaar weggehaald en dat zijn niet zulke dunnetjes. Ik kan me niet voorstellen dat de gemeenteraad dit soort zaken voor ogen had, toen ze een besluit nam over het Teylingse kapbeleid. Als blijkt dat al deze bomen zomaar weg mogen worden gehaald: is het gemeentelijk beleid dan wel goed?”

Wethouder Gerrit van der Meer (PvdA) laat desgevraagd weten: ‘Deze situatie past precies in de redenering die destijds werd gebruikt. De eigenaar van de grond mag een eigen afweging maken over het al dan niet kappen van de niet-waardevolle en niet-beeldbepalende bomen. Wij als gemeente doen dat niet op andermans grond. Ik denk niet dat meer bomen dan noodzakelijk verdwijnen. Populieren die ouder en hoger worden, kunnen negatieve invloed hebben op planten en andere natuur in de omgeving. De gemeenteraad heeft indertijd een goede afweging gemaakt en wat mij betreft komt er geen herziening van dat besluit.”