Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 januari 2009

Problematiek antikraakster op politieke agenda

LISSE – De problematiek van antikraakster Yvonne Wakker, die nu al wekenlang in een caravan bivakkeert omdat ze door verfdampen en TL-trillingen niet meer in haar eigen woning aan de Heereweg 245-249 kan verblijven, heeft fractievoorzitter Cees Verburg (D66) ertoe gezet schriftelijke vragen te stellen. Normaliter mag het college zes weken wachten voor een reactie wordt gestuurd, maar Verburg verzoekt of deze week al een antwoord gegeven kan worden.
Verburg stelde onder meer de volgende vragen: ‘Op grond van de informatie die mevrouw Wakker de commissie en mij persoonlijk heeft aangeleverd blijkt, dat de geschetste problematiek meerdere beleidsterreinen bestrijkt. Vandaar dat ik me tot u, als voorzitter van het college, richt met de volgende vragen: ‘Is het juist dat met Camelot is overeengekomen, dat deze het pand door maximaal 2 bewoners zal laten bewonen? Is het juist dat met Camelot is overeengekomen, dat het (minimale) onderhoud van de woningen is ondergebracht bij de gemeente en dit niet ten koste mag gaan van de veiligheid (en gezondheid) van de bewoners? In hoeverre is het huidige gebruik (atelierruimte t.b.v. kunstenaars) van de woning Heereweg 249 in strijd met gemaakte afspraken tussen de gemeente en Camelot en in hoeverre is dit gebruik in strijd met het vigerende bestemmingsplan Centrum?'
'In hoeverre is het college op de hoogte van het feit, dat per aangetekend schrijven van 8 december 2008 de bruikleenovereenkomst van betreffende woning met de vorige bewoonster (mevrouw de Haas) door Camelot werd opgezegd waarin haar werd meegedeeld dat de woning binnen 14 dagen ontruimd diende te zijn? In hoeverre acht het college het houdbaar en verantwoord om mevrouw Wakker nog langer in haar caravan op het Heemskerkplein te laten bivakkeren? In hoeverre acht het college het huidig gebruik van betreffende woning (atelier) een gevaar voor de volksgezondheid? Is dit zorgvuldig onderzocht? Zo ja, wanneer en door welke instantie? Mocht het huidig gebruik van betreffende woning in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan en gemaakte afspraken met Camelot, op welke termijn denkt het college de oude situatie dan te herstellen?’