Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 februari 2009

Geen verdwijning kapvergunning

LISSE – ‘Ik meen dat de burger een grote dienst wordt bewezen als de kapvergunning wordt afgeschaft. Wij hebben een bomenverordening en iedereen houdt van bomen, dus kaal zal het niet worden in Lisse. Maar velen ervaren het als onrecht dat een boom die ze zelf hebben beplant en nu in de weg staat, alleen met toestemming van de gemeente (en dat kost geld en aandacht) mag worden gekapt.’ Commissielid Jos Assendelft (Nieuw Lisse) ijverde voor het verdwijnen van de kapvergunning tijdens de vergadering van de commissie Ruimte & Infrastructuur op donderdag 12 februari.
Wethouder Bas Brekelmans (VVD) was het echter niet met Assendelft eens, zo liet hij weten: ‘In het rapport over het onderzoek naar administratieve lastenverlichting wordt geadviseerd om de kapvergunning niet af te schaffen. Mogelijke risico’s zijn het verlies van beeldbepalende en/of monumentale bomen en het gevaar dat de gemeente ‘minder groen’ wordt. Daarnaast leert de ervaring dat mensen bewuster nagaan of het noodzakelijk is een boom te kappen, wanneer er een vergunning moet worden aangevraagd. Wel wordt aangeraden om de huidige criteria voor de kapvergunning (stamdoorsnede, en dergelijke) te heroverwegen. Op dit moment bekijkt de afdeling Plantsoenendienst in welke situaties een kapvergunning nodig blijft. De verwachting is dat het aantal aanvragen sterk zal afnemen.’