Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 februari 2009

Projectontwikkelaar trekt zich terug uit CNB project

LISSE – Een van de vijf voor het CNB-project geselecteerde projectontwikkelaars heeft zich alsnog teruggetrokken. Twee weken geleden kondigde wethouder Guus Mesman (PvdA) aan dat deze bedrijven een bieding zouden doen op de herontwikkeling van de CNB-locatie. Na het verstrijken van de termijn van twee weken om het biedboek te bekijken, besloot Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. om zich terug te trekken.

Vrijdag 23 januari schreef A. Gerritsen, ontwikkelingsmanager van Bouwfonds, onder meer: ‘Hoewel de ontwikkelingsopgave ons bijzonder aanspreekt hebben wij een aantal redenen om op ons voornemen tot een bieding over te gaan terug te komen. Na bestudering van het biedboek ervaren wij een fors aantal voorwaarden en uitgangspunten uit het biedboek die ons in behoorlijke mate beperken in vrijheid van onze creativiteit en inbreng. Wij achten het niet reëel dat de planschade, veroorzaakt door de woningrealisatie, bij de ontwikkelaar gelegd wordt.’

‘De opbrengsten voor de realisatie van het culturele centrum, de forse sociale woningcomponent en de extra duurzaamheidseis, in combinatie met de minimale hoogte van het grondbod, doen geen recht aan dergelijke voorwaarden. Wij achten het bestemmingsplanrisico een zaak voor de gemeente. Gezien de huidige marktomstandigheden kunnen daarnaast geen verplichtingen aangegaan worden zoals een onvoorwaardelijke afname- en realisatieplicht. Een succesvol planproces met een goed eindresultaat vraagt van alle partijen een interactief, open en transparant planproces met goede basisafspraken, maar zonder te starre randvoorwaarden. Zeker in de huidige markt is dat cruciaal. Dit alles beweegt ons nu helaas om af te zien van verdere uitwerking van het plan en van de bieding.’

Het college heeft besloten om de vier resterende bedrijven (Proper-Stok, BEMOG/Lingotto, BAM en Blauwhoed) te laten strijden voor de aanbesteding. Mesman: ‘Deze ontwikkelaars zijn al vijf weken onderweg met het beoordelen van het biedboek. Voor een eerlijke concurrentie zou je de nieuwe ontwikkelaar ook de tijd moeten geven en dan moet de uiterste sluitingstijd van 15 maart opgerekt worden naar 19 april. Dat achten wij niet wenselijk. We laten deze vier bedrijven de bieding doen en nodigen geen ander bedrijf uit.’ Het bedrijf Volker Wessels was de nummer 6 op de gemeentelijke selectielijst.
Bestaat er een kans dat de resterende vier biedingen onder het minimum vereiste bedrag komen, gezien alle verhalen over de economische situatie? Mesman: ‘Als dat zo is, ontstaat een nieuwe situatie. We beoordelen de biedingen op basis van kwaliteit (voor 50% bepalend), prijs (40%) en de wijze waarop het proces verloopt (10%). Wij hebben het denkwerk gedaan en de ontwikkelaars hoeven alleen maar te berekenen wat het kost. In ieder geval gaat het cultureel centrum bij het CNB-project zeker door.’