Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 februari 2009

Verspilling gemeenschapsgeld ergert inwoonster

LISSE – Heeft de gemeente zich schuldig gemaakt aan verspilling van gemeenschapsgelden? Dit wilde fractievoorzitter Cees Verburg weten tijdens de vergadering van de commissie Ruimte & Infrastructuur op donderdag 12 februari. Hij kaartte dit onderwerp aan naar aanleiding van een brief van mevrouw M. Markus-van der Werff, die ze had gericht aan de gemeenteraad.

Ze stelde in deze brief onder meer: ‘Op het stuk dijk tussen de Uitermeer en de Ooievaarstraat werden in het najaar van 2005 tot mijn ergernis en verbazing paaltjes in de dijk geslagen en werd er tussen de paaltjes schriklint bevestigd. Weer een stukje natuur dat zo nodig moest worden afgezet. Later vernam ik dat hier een ecologische zone gecreëerd moest worden. In het voorjaar van 2006 liet de boer zijn koeien lopen op de dijk en die dames lieten zich niet storen door het “schrik”lint, want dat was nog steeds niet voorzien van stroom. In het najaar van 2006 werden de waterpartijen in de Poelpolder uitgebaggerd en werd het slib op de dijk gedumpt. Het schriklint was hier en daar door de shovels vernield en zeer professorisch weer aan de paaltjes bevestigd. Het is nu begin 2009, de dijk is nog steeds prachtig, de storende paaltjes staan er nog, het “schrik”lint is nooit van stroom voorzien, is nu vrijwel verdwenen en hier en daar om de paaltjes heen gewonden. Kortom, er is materieel en mankracht ingezet om een smal stukje af te zetten ten behoeve van een ecologische zone. Van dit laatste is echter niets terecht gekomen en ik erger mij eraan dat daarvoor gemeenschapsgelden zijn gebruikt c.q. verspild.’ Het college zegde toe deze zaak uit te zoeken.