Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 maart 2009

Reacties raadsleden ‘Minachting van de democratie’

LISSE – In de bijeenkomst waar de horecavertegenwoordigers fel uithaalden naar de gemeenteraadsleden, deden ook de politici hun zegje. Fractievoorzitter Willem Loos (VVD) wilde zich van de discussie afmaken met de opmerking: ‘We horen u aan en vermijden de politieke discussie.’ Fractievoorzitter Benno Kooij (CDA) steunde deze mening, maar de fractievoorzitters van Nieuw Lisse, D66 en SGP/ChristenUnie zorgden ervoor dat er toch een politieke discussie op gang kwam.

Marius Nieuwenhuis, fractievoorzitter SGP/ChristenUnie liet weten: ‘We hebben met de horeca al anderhalf jaar binnen het KVU (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan – JD) overlegd. Maar het KVU is geen adviesorgaan aan de raad.’ Fractievoorzitter Ad van Zelst (Nieuw Lisse): ‘Het proces heeft geen schoonheidsprijs verdiend. Ik wil van de andere fracties vernemen of zij sowieso bereid zijn te praten over een oplossing. Het is heel frustrerend als het convenant niet ondertekend wordt. Dan gaan we vijf stappen achteruit. Er worden hier serieuze problemen aan de orde gesteld. Nieuw Lisse en D66 (de partijen die tegen het voorstel stemden om de inlaattijden te vervroegen naar middernacht – JD) heten u van harte welkom.’ Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) deed hier een schepje bovenop: ‘Willem (Loos – JD), je durft niet eens in het openbaar een toelichting te geven!’

Loos liet weten: ‘Wat de VVD betreft heeft het zeker zin met ons te praten.’ Gemeenteraadslid Marianne Bergman (CDA) nam het woord: ‘We willen dit toehoren en meenemen in ons fractieberaad, maar we hebben ons besluit genomen op basis van goede informatie.’ Dolf Kistemaker, fractievoorzitter PvdA: ‘Wij gaan zeker de discussie aan.’

Na afloop van de bijeenkomst liet Verburg in felle bewoordingen weten: ‘De VVD dacht ermee weg te komen met de mededeling dat betrokken slechts verzocht hadden om gehoord te worden. Kan het nog gekker in Lisse? Dit was een trieste vertoning, een raad van Lisse onwaardig. Partijen die nog niet eens het fatsoen op kunnen (willen) brengen om netjes vragen van betrokken horeca-exploitanten te beantwoorden, met het argument: ‘Maakt u zich vooral geen zorgen, we nemen het mee naar de fractie.’
‘Ik maak me wel zorgen om de mogelijke consequenties voor de openbare orde en veiligheid. Dit hebben betrokken fracties (om over de burgemeester maar niet te spreken) zwaar onderschat. De klok wordt op deze wijze jaren teruggedraaid met alle mogelijke (en verwachtbare) uitgaansoverlast vandien. Want dan staan er straks dus weer honderden jongeren tegelijk op straat. Werkelijk te triest voor woorden! Om nog maar te zwijgen over het geschonden vertrouwen richting deelnemers aan het KVU, dus ook de politie! Wat ik werkelijk te triest voor woorden vind is de minachting richting horeca-exploitanten die betrokken partijen gisteren met hun ongeloofwaardige (en niet verdedigbare) bestuurlijke houding toonden. Is dit de transparantie waar ze zo vaak om vragen? Er wordt achterkamertjespolitiek bedreven: een grotere minachting van de democratie en de belangstellenden heb ik zelden meegemaakt in Lisse. En ik loop al wat jaartjes mee.’