Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 maart 2009

‘Voor de vrijwilligers gaat heel weinig veranderen’

Lisse positief kritisch over regionalisering brandweer

LISSE – De gemeenteraad gaat donderdag 19 maart hoogstwaarschijnlijk akkoord met de deelname van Lisse in de regionalisering van de brandweer. Dat bleek gedurende de vergadering van de commissie Maatschappij & Financiën van woensdag 11 maart. Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) verwoordde de gevoelens van veel van de politici: ‘We hopen en rekenen erop dat het korps Lisse in ere behandeld wordt en dat ze bevoegdheid houden.’

Commissielid Mart van der Vlugt (PvdA) wees op het belang van de vrijwilligers: ‘Zij zijn van groot belang om de brandweer overeind te houden. Blijft hun betrokkenheid even groot?’ Commissielid Levien de Braal (D66): ‘Er is behoorlijk geïnvesteerd in het IBB; zo’n 500.000 euro. Was het niet handiger geweest om die IBB niet in te voeren? Bij mij komt de term “kapitaalvernietiging” boven.’

Burgemeester Corrie Langelaar antwoordde: ‘De communicatie is een van de belangrijkste punten in het welslagen van zo’n groot project. Dat krijgt heel veel aandacht. Worden onze eigen korpsleden betrokken bij het geheel? Enerzijds via de voorlichting, anderzijds hebben twee personen van ons korps zitting genomen in de BOR (Bijzondere Ondernemingsraad). Zij krijgen eerstehands informatie en kunnen vanaf dat punt meepraten en meebeslissen over zaken die direct betrekking hebben op het personeel, de vrijwilligers en de mensen die nu al reeds beroeps zijn.’

Langelaar vervolgde: ‘Voor de vrijwilligers gaat heel weinig veranderen. De beperkte vergoeding die zij ontvangen, zal vanuit een ander kantoor komen. Het betrokken zijn bij de (aanschaf van een) nieuwe spuitwagen of ladderwagen zal wellicht wat breder opgetuigd worden en wat verder weg komen te staan. Maar misschien heb ik het helemaal mis.’ Langelaar ging verder: ‘Het is een vanzelfsprekendheid dat de IBB wordt opgeheven, want de brandweerkorpsen van Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout gaan allemaal op in een nieuwe brandweer. De samenwerking tussen de drie korpsen gaat dus niet verloren, maar wordt verbreed. Voor sommige functies moeten we een andere job vinden, omdat ze minder leidinggevend zijn. De functie van brandweercommandant Van Wijk bijvoorbeeld zal komen te vervallen.’

Rob van den Broek, financieel deskundige, beantwoordde de vraag over de kapitaalvernietiging: Het IBB is een vrij administratief orgaan. Het personeel gaat gewoon over en de kosten van het personeel vallen bij de HLN-gemeenten gewoon weg. Het IBB zelf heeft geen materieel: dat is eigendom van de diverse gemeentes. Er is dus geen sprake van kapitaalvernietiging.’
Hans van Wijk liet verder weten over de vrijwilligers: ‘We hebben ze hard nodig rondom de posten. Een vrijwilliger die in Lisse werkzaam is, zal niet in Alphen gaan opereren. Want tegen de tijd dat hij in Alphen is, is de brand al uit.’ Overigens liet Van Wijk voorafgaand aan de vergadering weten dat de nieuwe uniformen al besteld zijn.