Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 april 2009

Uitstel

Column: Wat een week!

De almachtige oplossing voor alle kabinetsproblemen is het uitstellen van belangrijke beslissingen. Deze gedachtegang werd de afgelopen week maar weer eens bevestigd met de polemiek rondom de JSF (Joint Strike Fighter) vliegtuigen. Uiterlijk in 2009 zou dit kabinet een beslissing moeten nemen over de aankoop van 85 toestellen, maar nu is besloten om een definitief besluit door te schuiven naar een nieuw kabinet. Onze toekomstige regering mag in 2012 beoordelen of de JSF goed is voor ons land. Om niet helemaal uit de boot te vallen, of moet ik zeggen: uit het vliegtuig?, betaalt Nederland 20 miljoen euro aan JSF-producent Lockheed Martin voor deelname aan de productie. Hoe was dat gezegde ook al weer? Oh ja: zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Over wonden gesproken: blijkbaar staan we aan de vooravond van een grote varkensgriepgolf. In Mexico zijn tot nog toe 86 van de 1.300 besmette mensen overleden door toedoen van deze virusinfectie, zo berichten de media. Nederland is er helemaal klaar voor, zo werd ook bekend: er zijn vijf miljoen doses Tamiflu beschikbaar die op doktersadvies verkregen kunnen worden. Genoeg om circa eenderde van de Nederlandse bevolking te bedienen. Het is wellicht voorbarig, maar toch even een rekensommetje: als 86 van de 1.300 besmette mensen overleden zijn en de rest dus blijkbaar beter wordt, is het sterfterisico dus 6,6%. Dat is lang geen 1/3de van de bevolking: laten we de berichtgeving over de varkensgriep voorlopig maar even met enige nuchterheid volgen. Er is lang geen reden tot paniek.

Naïef

Het was weer heerlijk weer de afgelopen week. Maar dat betekent ook dat het jaarlijkse campagneritueel begint: waarschuwingen worden geuit tegen huidkanker en een rampspoedscenario over het theoretische broeikaseffect komt weer in het nieuws. Het valt me op dat dit broeikaseffect, dat nog altijd gebaseerd is op theoretische modellen, alleen maar negatieve gevolgen zou hebben voor Nederland en de rest van de wereld. Feiten die erop wijzen dat de aarde helemaal niet definitief opwarmt, worden gemakshalve genegeerd. Zo groeit het ijs aan de Noordpool gigantisch aan en is de wereldtemperatuur vorig jaar gedaald ten opzichte van 2007. Ik zal wel naïef zijn, maar volgens mij is het al decennialang veel te koud in Nederland. Wat mij betreft mogen we veel meer zonnige dagen hebben en mag het veel vaker tussen de 20 en 25 graden worden. Dat het dan wat meer gaat regenen, neem ik maar voor lief: zo koelt het tussen het mooie weer door ook weer lekker af. Of hebt u wel genoten van de vorige twee zomers, waarbij we in 2008 maar liefst één heel weekend zomers weer hadden?

En vergeten we ook niet de invloed van onze dichtstbijzijnde ster? Als de zon het wil, ligt de hele wereld stil. Wat dat betreft, hoeven we ons op lange termijn helemaal geen illusies te maken: over een jaar of drie miljard zal de aarde verzwolgen zijn door de alsmaar uitdijende zon, die zich dan in haar laatste levensfase bevindt en daarna implodeert. Lees meer over dit verschijnsel in het boek “A Brief History of Time” van Stephen Hawking. De vrijwel volledig verlamde natuurkundige en kosmoloog die de afgelopen week met een infectie in zijn borststreek in het ziekenhuis werd opgenomen.

Oranjegevoel

Een leuk initiatief dat afgelopen week naar buiten kwam, vond ik de oranje hoofddoekjes. Tijdens de viering van Koninginnedag worden in Haarlem 5.000 oranje hoofddoekjes uitgedeeld. Doel hiervan is het Oranjegevoel te combineren met het besluit van de moslimvrouw om een hoofddoekje te dragen. De plaatselijke VVD zou woedend zijn over dit initiatief, dat een gemeentelijke prijs van 3.000 euro toebedeeld kreeg. Dat is overdreven: het lijkt me een prachtig gezicht om 5.000 mensen (mannen én vrouwen!) met oranje hoofddoekjes door de straten te zien lopen.

De woorden van de week: TTYS (Talk To You Soon) en TTYN (Talk To You Never).