Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 mei 2009

Centrum voor Jeugd en Gezin ziet levenslicht

LISSE – ‘We in 2010 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) realiseren.’ Wethouder Adri de Roon (D66) liet dinsdag 12 mei weten dat de gemeente vergevorderde plannen heeft om dit Centrum te realiseren. Hiermee voldoet de gemeente aan de Rijkseis om het initiatief van Minister Rouvoet voor 1 januari 2011 te realiseren.

De Roon: ‘Alle kinderen van -9 maand tot 23 jaar kunnen bij dit Centrum voor Jeugd en Gezin terecht. We willen ervoor zorgen dat alle mogelijke instanties optimaal met elkaar samenwerken om op die manier maatwerk te leveren aan een gezin.’ Zorgen over privacy van de kinderen en hun betrokkenen wuift de wethouder weg: ‘Volgens mij geschiedt het opnemen van iemands gegevens op basis van vrijwilligheid.’

Alle gegevens van gezinnen met kinderen in de leeftijd tussen -9 maanden en 23 jaar worden echter wel degelijk opgenomen in het CJG, zo blijkt uit de Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin: ‘Het gaat niet alleen om bundeling van het bestaande aanbod van advies en steun, maar het is veel meer dan dat: waar nodig kan vanuit het CJG direct opvoed- en gezinsondersteuning geboden worden.’ Een hele keur aan organisaties krijgen inzage in de meest intieme details van alle kinderen en jongeren: Bureau Jeugdzorg, Valent, GGD, het consultatiebureau, Jeugd Opbouwwerk Lisse en het Zorgnetwerk. Maar ook instanties als peuterspeelzalen, kinderopvang, politie, gemeenten en de schuldhulpverlening.

De zorgen voor privacybescherming worden breed gedragen. Vorige week werd bekend dat ruim de helft van alle artsen niet wil dat hun eigen medische gegevens worden opgenomen in het landelijke elektronisch patiëntendossier (EPD). Eén op de drie medici heeft hiertegen bezwaar gemaakt en een kwart van hen overweegt dat te doen, zo bleek uit onderzoek van artsenvakblad Medisch Contact. Opvallend is dat het aantal artsen dat bezwaar maakt tegen het EPD ongeveer tien keer zo groot is als het aantal andere burgers dat weigert zijn gegevens te laten opnemen. Vooral huisartsen maken bezwaar. Volgens de artsen waarborgt het EPD hun privacy onvoldoende. Het is nog onduidelijk hoe inzage in het dossier en de bewaking ervan wordt geregeld. De artsen hebben daardoor geen vertrouwen in de veiligheid van het systeem.
Een extern bureau krijgt 30.000 euro om de basis van het CJG te leggen. De wethouder stuurt een voorstel aan de gemeenteraad, die dit waarschijnlijk in november zal behandelen nadat er in september een presentatie heeft plaatsgevonden tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij & Financiën. In 2010 ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin het levenslicht.