Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 mei 2009

‘Hoogbegaafden zijn een risicogroep’

Groep 9 op Noordwijkse school

NOORDWIJK – Hoogbegaafde leerlingen krijgen vanaf het komende schooljaar een aangepast leerprogramma op de Noordwijkse School. Deze kinderen komen in een aparte leergroep: ‘Groep 9’ en volgen taal- en rekenopdrachten op een hoog niveau.

Francis van de Ree, directeur van De Noordwijkse School, coördineert en begeleid de ontwikkeling van Groep 9. Ze laat weten: ‘In de ochtend wordt gewerkt in de eigen groep aan taal- en rekenopdrachten. ’s Middags krijgen de leerlingen les in vakateliers van vakdocenten. Naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, is er ook veel aandacht voor vakken als kunst, techniek, koken, theater en actualiteiten. Een deel van de tijd zullen zij lessen volgen samen met leeftijdsgenoten. Een ander deel werken zij vanuit het thema op een hoog niveau met de andere groep 9 kinderen. Er is veel ruimte voor excursies en gastlessen door medewerkers van bedrijven, musea en vakexperts. We merken dat kinderen hierdoor veel leren en erg betrokken zijn bij de lessen.’

De directeur vervolgt: ‘Kinderen in Groep 9 krijgen ook extra aandacht op het sociaal emotionele vlak en ten aanzien van de specifieke problemen die zij ervaren, gekoppeld aan hun begaafdheid. Deze begeleiding wordt o.a. gegeven door onze vaste pedagoge, die ervaren is in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Groep 9 is open voor kinderen die nu al op De Noordwijkse School zitten en daarnaast ook voor hoogbegaafde kinderen die van andere scholen komen. Richtlijn hierbij is een IQ van 130 of hoger. Er is een plaatsingsprocedure om te beoordelen of een kind in aanmerking komt voor groep 9. Deze procedure bestaat o.a. uit een IQ onderzoek en gesprekken met ouders en kind. Er is plaats voor maximaal 20 kinderen van 9 tot 12 jaar, waarbij het programma voor hoogbegaafde kinderen geïntegreerd wordt in het programma van de hele school.’

Van de Ree besluit: ‘Hoogbegaafden zijn een risicogroep: als ze niet voldoende worden begeleid en gestimuleerd, kunnen ze hun motivatie verliezen. Met als gevolg dat ze kunnen gaan onderpresteren en allerlei andere negatieve gevolgen zullen ervaren. Hoogbegaafden kunnen ook niet alles even goed: niet op alle vlakken zijn ze even snel en ze moeten ook inspanningen leveren om te presteren. Met ons initiatief willen we ervoor zorgen dat deze groep kinderen niet buiten de boot valt.’
Eind juni wordt een algemene informatieavond over Groep 9 georganiseerd voor geïnteresseerde ouders. Voor meer informatie: www.denoordwijkseschool.nl.