Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 mei 2009

Seniorenraden willen regionaal samenwerken

STREEK – De seniorenraden in de Duin- en Bollenstreekgemeenten hebben plannen om intensiever samen te werken. Wel blijven deze adviserende instellingen zelfstandig. Dit bleek tijdens een vergadering van de seniorenraad Lisse op maandag 11 mei.

De bewuste regiovergadering van de seniorenraden vond op 25 maart plaats en uit de plaatsen Oegstgeest, Warmond, Lisse, en Katwijk waren vertegenwoordigers aanwezig. In een discussie kwam de conclusie naar boven dat regionale contacten belangrijk zijn vanwege de almaar groeiende gemeenschappelijke regelingen in de Duin- en Bollenstreek. Hiermee kunnen de leden van de seniorenraden gezamenlijk hun wensen onderbouwd uiten richting de gemeenten, met één stem spreken en informatie onderling uitwisselen. Te denken valt aan gemeenschappelijke regelingen van de ISD of Valent, maar de mogelijkheden reiken veel verder.

Namens de seniorenraad van Lisse was Johan van Zoest ook aanwezig en hij deed verslag van de vergadering: ‘De conclusie was dat we met elkaar wat sterker willen worden. We willen gaan samenwerken, maar iedereen houdt zijn eigen seniorenraad om ook zelfstandig zeggenschap te houden om het eigen gemeentelijke beleid aan te passen. Verder pleiten we ervoor dat in elke gemeente een sterke seniorenraad aanwezig is.’
De aanwezigen op de door de Stichting Senioren Adviesraad Katwijk georganiseerde regiovergadering spraken verder hun spijt uit dat een aantal gemeenten geen vertegenwoordigers hadden gestuurd. Zo lieten ondermeer Noordwijkerhout en Hillegom het afweten evenals enkele omliggende gemeenten van Rijnsburg. De vertegenwoordigers van de seniorenraden die wel aanwezig waren spraken echter hun wens uit om voortaan twee keer per jaar samen te komen om knelpunten te bespreken en vorderingen te melden. Op basis hiervan kunnen dan gemeenschappelijke standpunten bepaald worden.