Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 juni 2009

Minderjarigen voor middernacht naar binnen

Gescheiden inlaatbeleid horeca

LISSE – Drie van de coalitiepartijen zijn gezwicht onder druk van de horeca. In maart stelde een meerderheid van de politieke partijen de eis dat de inlaattijden van de horeca vervroegd moesten worden naar middernacht. Na felle protesten van verschillende horeca-exploitanten, waarbij gedreigd werd dat het horecaconvenant niet ondertekend zou worden, keerden de PvdA, CDA en VVD grotendeels terug op hun besluit. De omslag werd bekend gemaakt door commissielid Mart van der Vlugt (PvdA) tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën op woensdag 10 juni.

Van der Vlugt: ‘De hel brak los na ons besluit om de inlaattijden te vervroegen naar middernacht. We hebben met de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD de koppen bij elkaar gestoken en komen met een nieuw voorstel. Dit voorstel houdt in dat 16- en 17-jarigen tot middernacht naar binnen kunnen en 18-plussers tot 01:00 uur in de horeca mogen komen. De horeca hebben we geraadpleegd en zij zijn het eens met dit voorstel. We komen hiermee deels tegemoet aan de wensen van de horeca en ook aan de ouders van de 16- en 17-jarigen. We werden geconfronteerd met de weerstand van de horeca en wilden voorkomen dat we terug zouden vallen op de oude situatie (waarbij 800 mensen tegelijkertijd de horeca-etablissementen verlieten, JD).’

Commissielid Levien de Braal (D66), de partij die eerder al tegen het voorstel van de middernachtelijke sluitingstijd stemde, kon het niet laten een sneer uit te delen: ‘Ik hoop dat er lering getrokken is uit het feit dat het vorige besluit niet genomen is in overleg met de horeca en de politie. Maar bent u er met slechts één gemeentelijke handhaver werkelijk van overtuigd dat er na middernacht geen minderjarige meer bij de horeca naar binnen gaat?’ Burgemeester Corrie Langelaar dacht van wel: ‘Als onze partners uit het convenant zich ook aan dat convenant houden.’
De enige partij die nog bedenkingen had tegen het nieuwe voorstel was fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): ‘Ik maak me ernstig zorgen over de mogelijkheden voor het handhaven. Ik kan nog niet met het voorstel instemmen.’ De rest van de partijen zien echter geen onoverkomelijke bezwaren, zodat voortaan de minderjarige jeugd voor middernacht en de oudere horecabezoekers tot 01:00 uur bij de etablissementen naar binnen moeten.