Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 juli 2009

“Al Ansaar is altijd het ondergeschoven kindje geweest”

HILLEGOM – “Woensdag 15 juli is de kroon gezet op een heel moeilijke overlegronde, waarbij er een einde is gekomen aan de zoektocht van Al Ansaar en een begin van een prachtig perspectief voor de Jozeflocatie.” Het is duidelijk: Henk Lörx, bestuurslid van de commissie Verkoop Jozeflocatie en commissie Vrijwilligersbelangen van de Parochie, is zeer tevreden over de meest recente ontwikkelingen.

Door Joep Derksen

Lörx begint het interview met een verzoek: “Wanneer je de belanghebbenden noemt, die deze middag de overeenkomst voor het ontwikkelen van de Jozeflocatie ondertekenen, zou ik graag zien dat je Al Ansaar als eerste noemt. Zij zijn namelijk altijd het ondergeschoven kindje geweest en hebben altijd heel veel geduld gehad, ondanks dat ze van hot naar her geschoven werden. Wat ons betreft mochten ze op de Jozeflocatie terugkeren en op de gemeenteraadsvergadering van 9 juli heeft de gemeenteraad unaniem haar akkoord gegeven voor het plan om de Jozeflocatie te ontwikkelen. Hiermee is de moeilijkheid opgelost om voor Al Ansaar een plaats te vinden.”

De belanghebbenden zijn: Al Ansaar, de Parochie, het Gezondheidscentrum, de familie Warmerdam, Horsman & Co., STEK en Eigen Haard. De nieuwe moskee + toebehoren komt aan de oostzijde van de Jozeflocatie te staan (het gebied rondom de Jozefkerk tot aan de Olympiaweg), op zo’n 250 meter van de Jozefkerk. In de nieuwe plannen komt er bebouwing aan de randen van de Jozeflocatie en verschijnt in het midden een park; de zogeheten groene long van Hillegom.

Supermarkt

Lörx vertelt over de Jozefkerk: “De huidige plannen van de ontwikkelaar zijn om de kerk in combinatie met de parochie te laten verdwijnen. Dat is ook de wens van het Bisdom: ze willen namelijk niet dat in deze kerk een supermarkt of een videotheek wordt gevestigd. Ook is nooit overwogen om de kerk om te bouwen tot een moskee. Dit is namelijk gewijde grond en dan is het niet betamelijk dat andere religiën hier komen te zitten.” De laatste tijd is een groep mensen, waaronder Ton Kalkers, druk bezig om geld in te zamelen zodat de Jozefkerk en de Parochie behouden kunnen blijven. Lörx zegt over deze Vereniging Instandhouding Jozefkerk en parochie: “Het resultaat van hun werkzaamheden kan een factor zijn die de uiteindelijke bestemming van de Jozeflocatie kan beïnvloeden. Maar met de uiteindelijke opbrengst van de Jozeflocatie kan de Martinuslocatie naar behoren opgeknapt worden, of de Jozefkerk nou verkocht of gesloopt wordt. Maar de opbrengst moet naar behoren zijn, anders komen we wat betreft de renovatie van de Martinuslocatie in financiële problemen.”

Martelgang

De kerk verdwijnt en een moskee verschijnt. Dat is toch het gevoel wat veel mensen zullen hebben, nu de plannen voor de Jozeflocatie steeds duidelijker worden. Hoe staat Lörx hier tegenover? “Inderdaad is het gevoel van veel mensen dat het verdwijnen van de Jozefkerk een disaster is. Velen zijn hier gedoopt, getrouwd en begraven. Maar wij hebben meegewerkt aan de wens van Al Ansaar omdat hun martelgang om een plek te vinden voor de moskee te gek voor woorden aan het worden was. Het was belangrijk dat Al Ansaar zou herbouwen aan de rand van de Jozeflocatie, zodat het groene park realiteit kan worden. Er waren heel veel compromissen nodig, maar alle partijen waren optimaal bereid om mee te werken.”
En wat brengt de toekomst? “De komende weken wordt de herinrichting van het binnenste en buitenste van de Martinuskerk voltooid en op 27 september wordt deze kerk officieel heropend. Als de Jozefkerk verdwijnt, komt er bij de Martinuskerk een multifunctioneel centrum met een parochiecentrum, ontvangstruimte en eventueel een mortuarium. Ik zie het als een taak om die hele transformatie te voltooien.”