Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 juli 2009

Geen bezuinigingen op bioscoop

LISSE – Een poging van SGP/ChristenUnie en Nieuw Lisse om geen circa 3,8 miljoen euro te investeren in een bioscoop werd donderdag 2 juli verijdeld tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet weten: ‘Een somber economisch beeld vereist maatregelen. Laten we nu met elkaar vaststellen dat we geen bioscoop gaan realiseren. De wens voor die bioscoop kan wel in het collegeprogramma staan en de jeugd kan het willen, maar het zijn andere tijden en andere tijden vragen om maatregelen. Een bioscoop scheelt een slok op een borrel in het project Raadhuisplein: dat gaat miljoenen kosten. We hebben het recht te weten wat het precieze bedrag is. Ooit werd een bedrag van 3,8 miljoen euro genoemd.’

Fractievoorzitter Jos Assendelft (Nieuw Lisse) steunde de mede-oppositiepartij: ‘We moeten de bioscoop niet realiseren tegen alles in.’ Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) liet echter weten: ‘Coalities worden vertaald in raadsbesluiten. De meerderheid van de raad vindt het maatschappelijk rendement van een bioscoop zwaarwegend. De oppositie tracht steeds een wig te drijven tussen de plannen voor een bioscoop, maar dat zal niet lukken.’ Fractievoorzitter Willem Loos (VVD): ‘We wijzigen ons standpunt niet. We zijn heel erg voor een bioscoop.’
Nieuwenhuis zag dat de oppositiepartijen geen potten konden breken: ‘Ik wil duidelijk maken naar de burgers toe welke fracties er echt van mening zijn dat er bezuinigd moet worden. Het spijt me bijzonder dat er niet meer begrip is voor het financiële verhaal.’ Het amendement werd in stemming gebracht: SGP/ChristenUnie en Nieuw Lisse stemden voor, de overige partijen tegen. Het amendement werd afgewezen.