Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 juli 2009

“Niet verantwoord voor bewoners met zware zorgvraag om te verhuizen naar de nieuwe Agnes”

VOORHOUT – Andries Paats, lid van de Raad van Bestuur van Activite, informeerde bewoners van de Ravellaan en de Boekenburglaan en hun mantelzorgers over de laatste ontwikkelingen. Hierbij ging hij onder meer ook in op de vraag hoe het komt dat het ActiVite bestuur al sinds begin 2008 wist dat het zorgcentrum zoals bewoners die voor ogen hadden er niet zou komen.

Door Joep Derksen

Paats laat weten: “Aan het einde van het eerste kwartaal in 2008 was voor mij duidelijk dat het plan Herenstaete zoals dat voorlag niet zoals oorspronkelijk bedacht uitgevoerd kon worden. Tot nog toe hebben we niets naar buiten gecommuniceerd, want we hebben in de tussentijd overleg gevoerd met andere instanties zoals wooncorporatie STEK en de overheid. Na al die gesprekken werd in mei 2009 duidelijk dat de zorgvoorzieningen niet gerealiseerd konden worden.”

Er komen 22 appartementen kleinschalig wonen voor mensen met een psychogeriatrische aandoening, drie tijdelijke opnamekamers en een reeks appartementen voor mensen van de Agnes die niet intramuraal maar extramuraal willen wonen. Paats vervolgt: “Ik heb opmerkingen gehoord als ‘Ze doen maar wat met die oudjes’, maar zo’n uitspraak doet me zeer aan het hart. Gedurende de planontwikkeling van de Herenstaete zijn verschillende organisaties gefuseerd tot ActiVite. De besluitvorming heeft plaatsgevonden en wij hebben het beste met u voor. Het staat de bewoners van de Boekenburglaan en de Ravellaan vrij om naar de Herenstaete te verhuizen, maar wij achten dat niet verantwoord. In het bouwconcept is geen rekening gehouden met de zorginfrastructuur. We adviseren mensen die regelmatig zorg nodig hebben om te blijven wonen in de Ravellaan of te verhuizen naar Park Overbosch. Ook voor mensen met een complexere zorgvraag, zoals zij die wonen aan de Boekenburglaan is Herenstaete niet het ideale concept.

Streep

Mevrouw De Bruijn, een van de aanwezige mantelzorgers, riep uit: “De mensen in de oude Agnes is altijd voorgehouden dat ze terug zouden komen in de nieuwe Agnes. Ze zouden dan heerlijk in het dorp komen wonen. Maar u haalt hier een grote streep doorheen. Mensen van rond de 90 jaar hebben verwachtingen en u haalt deze verwachtingen met een veeg van tafel. Paats antwoordde: “Ik hoor deze avond dat men zaken toegezegd heeft, zoals dat de bewoners tijdelijk in de huidige voorzieningen gaan wonen en dan weer terug mogen. Dat is ook zo, maar ze komen wel extramuraal te wonen, dus zonder de intensieve zorg die ze nu gewend zijn. Dat is blijkbaar onvoldoende gecommuniceerd. We hebben nu de keuze gemaakt om de bewoners te informeren om hen te behoeden voor het feit dat ze met bepaalde beperkingen in het eindconcept geconfronteerd worden.”

Wat gaat er met de dependance aan de Boekenburglaan gebeuren: dit gebouw zou slechts voor een periode van vijf jaar mogen blijven staan. Paats: “Dat gebouw is niet ons eigendom en ik weet het niet. We gaan met verschillende instanties overleggen over alle zaken en we gaan onderzoeken of er waar is wat er deze avond gezegd werd en hoe we een en ander kunnen repareren.”
Op de vraag wat de reactie van de gemeente is op de uitspraak dat er niet voldoende controle is uitgevoerd op de bouw van de nieuwe Agnes, laat een gemeentelijk woordvoerder weten: “Wethouder Leo van der Zon geeft donderdag 23 juli meer informatie vrij.”