Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 juli 2009

Overbodige hoorzitting

LISSE – De gemeente heeft ondergrondse containers geplaatst aan de Westerdreef voordat een hoorzitting om een bezwaarschrift af te handelen had plaatsgevonden. Het college van burgemeester en wethouders gaf dinsdag 14 juli aan dat ‘de gemeente hiermee geen regels heeft overtreden’. De betreffende bezwaarmaker vond dat hij door de plaatsing van de containers voor een voldongen feit werd geplaatst en besloot om niet op te komen dagen voor de hoorzitting.

Tot circa twee jaar geleden stonden er containers voor het inzamelen van glas, papier en kleding bij de supermarkt ‘De Digros’. Deze onderneming wilde enkel nog glascontainers hebben op het terrein naast de supermarkt en na het overwegen van verschillende locaties besloot het college dat de ondergrondse containers voor het inzamelen van papier en kleding op het parkeerterrein aan de Westerdreef moesten worden geplaatst. Dit zou ten koste gaan van een parkeerplaats.

De heer Verschoor maakte hier bezwaar tegen, aangezien dit besluit de parkeerdruk geen goed doet. Daarnaast verwachtte hij, dat door het plaatsen van de containers extra verkeer af en aan zouden rijden om hun papier en kleding te storten. Samen met de vrachtwagens die langs zijn huis rijden om de bedrijven aan de Heereweg te bevoorraden zou dit een verkeershinderlijke situatie op kunnen leveren.
Het college schoof deze bezwaren terzijde: ‘Een vaststaand gegeven is, dat dergelijke containers een verkeersaantrekkende werking hebben. In hoeverre hierdoor daadwerkelijk problemen ontstaan, zal na verloop van tijd moeten blijken. Afhankelijk hiervan zal beoordeeld moeten worden of en welke maatregelen noodzakelijk zijn.’ Verder valt te lezen in het collegebesluit: ‘De containers zijn geplaatst voordat het bezwaarschrift is behandeld (op maandag 29 juni, JD). Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. De gemeente heeft daarmee geen regels overtreden. Voor een burger kan dit wel een onbevredigend gevoel geven. Tegen de beslissing op bezwaar kan overigens ook nog beroep worden ingesteld bij de arrondissementsrechtbank.’