Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 juli 2009

Twijfels over toekomst Agnesbewoners blijven na informatieavond

VOORHOUT – Een gemakkelijke avond had Andries Paats, lid van de Raad van Bestuur van Activite, niet op dinsdag 20 juli. Hij werd tijdens een bijeenkomst in de Bolero aan de Ravellaan geconfronteerd met boze bewoners en mantelzorgers die zijn organisatie verweten dat er juridisch fout gehandeld is en dat er slecht met de bewoners wordt omgegaan.

Paats probeerde van het begin af de gemoederen te kalmeren: ‘Er wordt ons verweten dat we niet oprecht en transparant zijn. Het belang van de cliënten staat echter hoog in ons vaandel. U vraagt zich af hoe het komt dat een plan van negen jaar oud zo’n ingrijpende wending krijgt. Er is een plan gemaakt voor 22 plaatsen met een kleinschalige woonvoorziening, drie tijdelijke opnamekamers en een reeks appartementen voor de bewoners die weer op de Agnes willen wonen. Dit zijn echter extramurale plekken, waarbij de bewoners zelfstandig wonen en de zorg moeten inkopen.’

Het werd deze avond ook duidelijk dat de huidige Agnes-bewoners op zowel de Ravellocatie als de Boekenburglocatie, de mogelijkheid krijgen om een appartement te huren in de Herenstaete. Deze zogeheten ‘terugkeerders’ kunnen een appartement huren tegen een prijs waarbij gerekend kan worden op de maximale huurtoeslag. Als alle terugkeerders een keuze hebben gemaakt of ze wel of niet van dit aanbod gebruik maken, dan worden de appartementen beschikbaar gesteld volgens het woonruimteverdeelsysteem. De prijzen zullen dan hoger komen te liggen.

Paats: ‘We vroegen ons als ActiVite over dit plan af of de extramuralisering in deze omvang wel verstandig was. Er zijn geen zorgvoorzieningen en het grand café is te risicovol om te exploiteren. De groep mensen die regelmatig zorg nodig heeft, adviseren we om in de Ravellaan te blijven wonen. Hun zorg blijft hetzelfde, maar ze kunnen niet terugverhuizen naar Herenstaete. We gaan het hele traject inventariseren en praten met de bewoners en de mantelzorgers. Een datum waarop de mensen in Herenstaete kunnen wonen is nu nog niet bekend.’

De toehoorders waren kritisch: ‘U kunt niet zo gemakkelijk loskomen van de verplichtingen die u aangegaan bent. De bewoners laten zitten in de Ravellaan is geen optie, want dat is tijdelijke bewoning. Zij moeten later weer verhuizen. U hebt deze mensen uit hun huis en haard gekregen, maar nu blijkt dat ze niet meer terug kunnen gaan.’ Een ander: ‘Mijn moeder is gezegd dat ze boven een supermarkt komt te wonen, maar straks blijft ze hier opgesloten zitten in de Ravellaan. Wat moet ik haar adviseren? Ze heeft helemaal geen keuze, behalve dan dat ze hier moet blijven.’ Een van hen verwoordde de gevoelens van alle aanwezigen: ‘ActiVite, neem uw verlies en breng de bouwkundige voorzieningen aan. Dit kan wel, maar de vraag is of u het wilt.’

Mevrouw L. Berkhout van ActiVite reageerde hierop: ‘We hebben gekeken naar onze bewoners, maar we vonden het onverantwoord om hen naar dit flatgebouw met een galerij en zonder voorzieningen te sturen. Het zijn prachtige flats, maar de zorginfrastructuur in de Ravellaan is veel beter. Ook de huisartsenvereniging die onderin het complex gerealiseerd zou worden, komt er niet.’
Na afloop reageerde Marijke de Bruijn: ‘Deze avond was heel teleurstellend. Er zijn geen uitgewerkte plannen getoond. We hebben geen alternatieven gehoord voor de bewoners.’ Een andere mantelzorger, Jacqueline Jacobs: ‘De avond was inhoudloos, maar door de opmerkingen van Paats zijn verwachtingen geschept.’