Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 augustus 2009

Gaslekkages dreigen voor Laan van Rijckevorsel

LISSE – De herinrichting van de Laan van Rijckevorsel loopt ernstige vertraging op. Vanwege broze gietijzeren gasleidingen is de kans op lekkages en incidenten bij grondroering groot en daarom dienen deze leidingen met spoed vervangen te worden. Dat maakte Robert Bruin, projectleider afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte, namens het college van burgemeester en wethouders vorige week bekend.

Een brief van Liander N.V. deed de gemeente realiseren dat onmiddellijke actie noodzakelijk was. In deze brief stond onder meer: ‘In Amsterdam hebben zich een tweetal ernstige incidenten voorgedaan met gietijzeren leidingen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft geconstateerd dat er specifieke risico’s zijn bij het gebruik van gietijzeren leidingen in de gasdistributie, zeker ten tijde van grondroering in de buurt van deze leidingen. Gietijzeren leidingen kunnen alleen een zeer beperkte buigspanning aan, veroorzaakt door grondverzakking en grondroering.’ Voor Liander is dit aanleiding om alle brosse leidingen te vervangen in gebieden waar grondroering plaatsvindt. ‘Dit om herhaling van de ernstige incidenten te voorkomen en de veiligheid voor de bewoners te garanderen.

Liander meldt verder: ‘Op het tracé van de Laan van Rijckevorsel hebben zich helaas al twee incidenten voorgedaan met gaslekkages. Uit de incidenten en inspecties aan de gietijzeren leidingen blijkt dat de kwaliteit verslechterd is aan de zuidkant van de laan. De waterleiding is op dit traject reeds vervangen, waardoor er grondroering heeft plaats gevonden in de zeer dichte nabijheid van de gietijzeren leidingen. De kans op lekkages op dit traject is groot. Het verhelpen van de lekkages zal daarnaast overlast voor de bewoners geven. Ook bestaat het risico dat er bomen aangetast zullen worden door het gas wat vrijkomt.’

Bruin informeerde de gemeenteraad hierom: ‘De afgelopen weken is nutsbedrijf Dunea bezig met de vervanging van de waterleidingen in de Laan van Rijckevorsel. Deze werkzaamheden zijn medio september afgerond. Nutsbedrijf Liander is beheerder van de gas- en elektraleidingen binnen de gemeente Lisse en heeft door het voordoen van gaslekkages onlangs een inspectie naar de gasleidingen uitgevoerd. Uit de inspecties blijkt dat de gietijzeren gasleidingen broos zijn. De kans op lekkages en incidenten op dit traject is bij grondroering groot, daarom is besloten de leidingen met spoed te vervangen.’
‘De werkzaamheden starten medio september en zijn vóór 1 december 2009 gereed. De start van de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden stond medio september 2009 gepland. Doordat de start van de uitvoering is gestagneerd door de plotselinge vervanging van de gasleidingen zullen wij medio december 2009 de werkzaamheden opstarten. Over de exacte startdatum en uitvoeringsduur wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.’