Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 augustus 2009

Informatie Punt Polen wordt voortgezet

LISSE – De proef met het Informatie Punt Polen (IPP) wordt met twee jaar verlengd. De ervaringen zijn dermate positief dat het districtscollege van de Duin- en Bollenstreek besloten heeft dit IPP voort te zetten. De gemeente Lisse zegt hierin haar steun en een jaarlijks bedrag van 3.000 euro toe, zo maakte burgemeester Corrie Langelaar dinsdag 3 augustus bekend.

Gedurende twaalf uur per week is voor de gehele Duin- en Bollenstreek een informatiepunt ingericht. Dit punt is gevestigd in het gemeentehuis in Hillegom en wordt bemenst do een Pools sprekende vertrouwenspersoon. Naast een fysiek punt wordt tevens informatie verschaft via de telefoon, email en de website. In de periode tot en met 31 juli 2008 zijn er tijdens de spreekuren 284 mensen met uiteenlopende vragen langs geweest. Ruim 83% van de vragen had betrekking op de werk- en woonsituatie danwel de sociale situatie van de Polen. 15% van de bezoekers kwam uit Lisse.

Langelaar: ‘Naar schatting verblijven er 10.000 Polen in de Duin- en Bollenstreek. Met het IPP hebben we een instrument ontwikkeld dat past bij de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten in een gebied waar zoveel arbeidsmigranten verblijven. Naar de toekomst biedt het ook mogelijkheden indien andere nationaliteiten (zoals Hongaren en Roemenen, JD) de plaats van Polen op de arbeidsmarkt zouden innemen.’

Ze vervolgt: ‘De politie in de Duin- en Bollenstreek hecht zeer aan het voortbestaan van het IPP, omdat zij een “Poolse” wijkagent gaan aanstellen in dit district. Deze functionaris kan gebruik maken van het reeds opgebouwde netwerk en intensief samenwerken met de coördinator van het IPP.’
Het IPP zal mogelijk op den duur verschuiven van een informatiepunt naar een meldpunt voor misstanden in de woon- en werksituatie. Het IPP blijft echter wel een punt waar Poolse mensen met hun gemeente- en werkgerelateerde vragen terecht kunnen. Het IPP wordt verlengd tot en met 30 april 2011.