Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

10 augustus 2009

Scepsis over mededelingen wethouder

TEYLINGEN – Niet alle aanwezigen waren gerust op de goede afloop van de mededeling dat ActiVite, STEK en Timpaan alles in het werk stellen om intramurale zorgvoorzieningen te realiseren. Deze uitspraak deed wethouder Leo van der Zon (VVD) tijdens de ingelaste gemeenteraadsvergadering van woensdag 29 juli.

Tijdens de raadsvergadering spraken onder meer kinderen van de getroffen Agnesbewoners en de voorzitter van de Kopersvereniging Herenstaete in. Enkele van hen reageerden op de mededeling dat binnen drie maanden een oplossing gevonden zou worden om de ultrasenioren terug te laten keren naar de nieuwe Agnes.

Mevrouw Brussee: ‘Die wethouder Van der Zon staat gewoon te liegen. ActiVite weet al anderhalf jaar dat er geen oplossing mogelijk is en nu hebben ze in een middagje een oplossing gevonden. Ik geloof er niets van.’ Mevrouw Marijke de Bruijn: ‘Er blijven bij mij veel vragen over en ik sta argwanend tegenover de afspraken. Je hebt wel te maken met mensen die deze dagen leven. De huidige tijdelijke woningen zijn ook niet optimaal.
Mevrouw Toos Cozijn van de Koepel Bonden van Ouderen Teylingen vult aan: ‘Hoe staat het met de communicatie naar de mantelzorgers en bewoners toe? Dat moet ook goed opgepakt worden! En wat gebeurt er met de resterende zes mensen aan de Boekenburglaan als die 22 mensen met een psychogeriatrische aandoening al verhuizen naar de nieuwe Agnes? Blijven die zes dan in hun huidige woning of moeten ze eerst naar de Ravellaan verhuizen en dan pas naar de Herenstaete. Want ongeacht de oplossing: de aanpassingen worden pas gerealiseerd nadat Herenstaete klaar is. Maar die aanpassingen realiseren moet geen jaren duren.’

Van der Zon reageerde na afloop van de vergadering op de vraag hoe betrouwbaar ActiVite nu eigenlijk is. Anderhalf jaar heeft deze organisatie noch de bewoners noch de gemeente geïnformeerd over het tekort aan zorgvoorzieningen. Bovendien zijn er met andere organisaties overeenkomsten gesloten over Herenstaete waar de gemeente niet van op de hoogte werd gesteld. De wethouder: ‘Ik kijk niet naar het verleden en ga uit van betrouwbare partners. Hierbij let ik ook op wat vandaag gebeurd en besproken is.’
Hoe verliepen de gesprekken op woensdag 29 juli met ActiVite, STEK en Timpaan? Van der Zon: ‘We hadden wel wat tijd nodig om het eindresultaat te bereiken. ActiVite moest van de noodzaak doordrongen worden. De realisatie van de bouwaanpassingen voor het realiseren van de intramurale zorg brengt kosten met zich mee. Alle partijen hebben zich bereid verklaard om alle opties open te houden, ook waar het gaat om gezamenlijke financiering.’ Dus de gemeente is wellicht ook bereid om mee te helpen met de financiering? Van der Zon aarzelt even en zegt dan: ‘Als gemeente zijn we niet zo ver om te praten over financiering. Wellicht mogen we (vanuit juridisch standpunt, JD) niet eens hierin financieren. Wel ben ik ervan overtuigd dat we tot een oplossing komen.’ Wanneer kunnen alle oud-Agnesbewoners dan in hun nieuwe appartement in de nieuwe Agnes trekken? Van der Zon: ‘Ik doe hier geen voorspellingen over.’