Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

10 augustus 2009

Spoedoverleg zorgt voor resultaten

Bewoners oude Agnes hebben tóch uitzicht op terugkeer naar centrum van Voorhout

VOORHOUT – ‘ActiVite moet alles in het werk stellen om alsnog zorgvoorzieningen te realiseren, zodat er in het gebouw Herenstaete (de nieuwe Agnes) alsnog intramurale zorg kan worden gerealiseerd.’ Deze mededeling deed wethouder Leo van der Zon (VVD) aan de leden van de gemeenteraad tijdens de ingelaste raadsvergadering van woensdag 29 juli.

Het hele dorp Voorhout gonsde van verontwaardiging nadat ActiVite op maandag juli volkomen onverwacht de mededeling deed aan een groot deel van de oude Agnesbewoners dat het voor hen praktisch niet mogelijk zou zijn om terug te keren naar de nieuwe Agnes. Er zou voor deze 19 bewoners, waarvan de meesten ouder dan 80 of zelfs 90 jaar zijn, naar een andere oplossing gezocht worden. Al die tijd gingen de bewoners ervan uit dat ze vier jaar geleden verhuisd zijn om enkele jaren later terug te keren naar het centrum van het dorp. Nu werd deze verwachting de bodem ingeslagen. Deze ontwikkelingen waren voor de gemeenteraad voldoende reden om een extra raadsvergadering in te lasten. De dienstdoende wethouder Van der Zon zag waarschijnlijk de bui al hangen en op diezelfde woensdag had hij overleg met vertegenwoordigers van ActiVite, Timpaan en STEK om een oplossing te vinden.

De wethouder: ‘Deze partijen onderzoeken binnen drie maanden de mogelijkheid om zodanige aanpassingen te realiseren in het project Herenstaete, zodat dar ook intramurale zorg kan worden gerealiseerd. ActiVite zal alle financiele mogelijkheden benutten om continuering van de intramurale zorg voor deze 19 mensen te bekostigen. Voor 1 november moet er concreet uitzicht zijn voor de bewuste 19 bewoners op hun terugkeer naar de nieuwbouw van Herenstaete.’
Met deze mededeling haalde de wethouder veel gras weg voor de voeten van de raadsleden, die overigens unaniem een motie aannamen, waarin de gemeente werd opgeroepen om ‘STEK, ActiVite en Timpaan de oorspronkelijke afspraken en beloftes geheel na te laten komen.’ Ook riep de raad de wethouder op om duidelijke afspraken en voorwaarden te stellen in een exploitatieovereenkomst, bij de ontwikkelingen rond de toekomstige zorgcentra (voor Sassembourg en Liduina). De wethouder zegde dit laatste punt toe en deelde mede dat er geen sprake meer kan zijn van vrijblijvendheid.