Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 september 2009

“Neem de beslissing, ook al zijn het pijnlijke keuzes”

Amendement redt ontwikkelingsplannen Narcissenlaan / STV

TEYLINGEN – Het collegevoorstel om te komen tot een definitieve ontwikkeling van het gebied Narcissenlaan / tennisvereniging STV dreigde afgeschoten te worden door de raad. Slechts met behulp van een ter plekke ingediend amendement door het CDA en de VVD bereikte een meerderheid van de politici overeenstemming over de te volgen koers. Dit staaltje van ad-hoc politiek bedrijven was te bewonderen tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 september.

Tijdens de commissievergadering had wethouder Leo van der Zon (VVD) de politieke partijen een keuze gegeven tussen drie opties aan te realiseren woningbouw. Deze opties varieerden van 50% sociale woningbouw tot 68% sociale woningbouw met een maximum aantal woningen van 118. In eerste instantie kon een meerderheid van de politieke partijen zich niet vinden in de visie van het college.

Gemeenteraadslid Bob Keeven (VVD) liet weten: “We stellen een nadere uitwerking voor: kies voor een vierde variant met minimaal 30% aan sociale woningen, voor koop en huur voor met name ouderen. We steunen de variant van het college in de huidige vorm niet.” Gemeenteraadslid Angelique Fortanier (CDA) liet het standpunt van haar fractie horen: “We hebben veel moeite met dit raadsvoorstel. Om nu al te moeten kiezen uit een drietal scenario’s gaat ons veel te gehaast. Er bestaat geen duidelijkheid over de contouren en er is onduidelijkheid over het uitplaatsen van STV. We adviseren om het voorstel terug te nemen.”

Ook Trilokaal was tegenstander van scenario 2, dat het college adviseerde aan de raad. Gemeenteraadslid Leo van Steijn: “Scenario 2 is een verkeerd scenario: het scoort heel hoog voor sociale woningbouw, maar gaat ten koste aan de leefbaarheid, het groen en de speelvoorzieningen. We gaan eerder voor scenario 3, met 90 woningen.”

Inhaalslag

Gemeenteraadslid Joost Peetoom (PvdA) haalde uit naar zijn coalitiegenoten: “Met circa 60% sociale woningbouw zouden we mooi een inhaalslag kunnen maken op het sociale woningvlak. Iedere sociale woning is er een extra. Niet iedereen kan in dure woningen leven. De twee grootste fracties die samen een meerderheid hebben, moeten een keuze maken en geen terugtrekkende beweging. Ga ouderenwoningen en starterswoningen bouwen! Het is wel degelijk mogelijk om met grote woningdichtheden een goede ruimtelijke kwaliteit te realiseren. We willen uitgaan van variant 2, al is er geen meerderheid voor te vinden. We willen die sociale woningen gaan ontwikkelen. Als u deze plannen niet acceptabel vindt, kom dan met een alternatief. U hebt de verantwoordelijkheid om woningen te realiseren voor starters en ouderen.” Van der Zon vulde aan: “We willen een richting van uw raad hebben hoe om te gaan met de verschillende ideeën en plannen. Neem de beslissing welke kant we op moeten gaan. Ook al zijn het af en toe pijnlijke keuzes.”

Er volgde een schorsing, waarna het CDA en de VVD, die samen een meerderheid hebben in de gemeenteraad, met een amendement kwamen. In het amendement stond onder meer: “De raad kiest voor scenario 1+ oftewel 3- waarbij de volgende kaders worden meegegeven. De grondgebonden woningen worden zoveel mogelijk gesitueerd aan de rand van de bestaande bebouwing en de appartementen bevatten een mix tussen sociale koop/huurappartementen voor starters en ouderen. Hierbij moet een aantal van 70 tot 90 woningen ontwikkeld kunnen worden waarbij op zijn minst de hoeveelheid sociale woningbouw boven de 50% uitkomt, doch niet meer zal bedragen dan 64%. Laat het college voor het parkeren en de ontsluiting met een goede invulling komen. De wijk dient een groene uitstraling te hebben.”

Niet blij
De overige partijen waren niet blij met dit amendement. Peetoom: “We moeten proberen om zoveel mogelijk sociale woningen te realiseren in dat plan. Nu komt het aantal sociale woningen eerder dichter bij de 35 dan over de 50. Op deze locatie ligt een bepaalde potentie en je grijpt de kans niet voldoende. We zullen dit amendement niet steunen.” Gemeenteraadslid Rose-Marie Keijzer (D66): “Ik ga niet mee met het amendement. Het is heel belangrijk dat voor starters en ouderen gebouwd wordt. 56% kan heel mooi zijn als percentage, maar in absolute aantallen aan woningen is het een ander feit. Je kunt dicht bouwen en toch leefbaarheid hebben. Er is een park dichtbij en we hebben met z'n allen afgesproken dat er in Sassenheim en Voorhout voor woningbouw de lucht in gegaan kan worden.” Ook Trilokaal was tegen, maar met de voorstemmen van VVD en CDA werd het amendement toch aangenomen. Het is nu aan het college om uitvoering te geven aan dit amendement.