Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 september 2009

Vliegtuigrust in Bollenstreek

STREEK – Tot 1 november hebben de inwoners van de Duin- en Bollenstreek minder geluidsoverlast van het vliegverkeer. Dit is het gevolg van het minder vaak inzetten van de Kaagbaan als startbaan. Schiphol treft deze maatregel op aandringen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en na overleg met Luchtverkeersleiding Nederland en KLM. Met de maatregel wil Schiphol voorkomen dat enkele handhavingpunten voor de geluidsbelasting ten zuiden van de Kaagbaan overschreden worden.

Sinds donderdag 24 september wordt de Kaagbaan minder ingezet en dit resulteert in minder vliegtuigen boven de Bollenstreek. Het verminderde gebruik eindigt op 1 november: de dag dat een nieuw ‘gebruiksjaar. Ruud Wever, manager van het bewonersaanspreekpunt Schiphol, laat weten: “Handhavingspunten zijn wettelijk bepaalde punten. Daar is een wettelijke berekening voor gemaakt hoeveel geluidsoverlast er jaarlijks mag heersen. Twee van deze handhavingpunten dreigen te worden overschreden. Het gaat om handhavingpunt 33, ter hoogte van Leimuiden, en in iets mindere mate om punt 32, dat tussen Leimuiden en Kudelstaart ligt.”

De maatregel is ingesteld om ervoor te zorgen dat Schiphol voldoet aan de maximaal toegestane hoeveelheid geluid die op jaarbasis is vastgesteld. De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft Schiphol en de Luchtverkeersleiding er onlangs op gewezen dat de sector alle benodigde maatregelen moet treffen om te voorkomen dat de grenswaarden in het gebruiksjaar 2009 overschreden worden. Tot 1 november kan de Bollenstreek dus genieten van een relatieve vliegtuigrust. Daarna staan alle geluidswaarden weer op nul en kunnen de vliegtuigen weer relatief onbeperkt over de Bollenstreek vliegen.