Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 oktober 2009

Gebiedsvisie Keukenhof krijgt veel kritiek

LISSE – ‘We moeten als gemeente voor beide belangen opkomen, van zowel agrariërs als de gebiedsvisie.’ De integrale gebiedsvisie Keukenhof kreeg donderdag 8 oktober flink wat kritiek tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Het betrof de problematiek van de bollengrond, maar ook het feit dat de initiatiefnemers na vele jaren nog altijd geen overeenstemming hebben bereikt met naburige veehouders over hun toekomstige bedrijfsmogelijkheden.

Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/CU) verwoordde vele gevoelens: ‘Ik ben niet helemaal gelukkig met de plannen die voorliggen. U wilt een parkeerterrein aanleggen op bollengrond, juist op het gedeelte waar de bezoekers bij de Keukenhof aan komen rijden en binnen komen. U wilt de bollengrond compenseren in de Poelpolder (naast de 2e Poellaan, JD), maar je kunt van dat gebied geen eersteklas bollengrond maken. Er is hoogteverschil en kwel dringt overal doorheen. Wat het landgoed betreft: er wordt gesproken met twee veehouders, maar veehouderij bedrijven op biologische wijze is niet haalbaar in de huidige omstandigheden. Een faillissement dreigt dan voor hen. Onze instemming met de gebiedsvisie is nog helemaal niet zeker.’ Een gemeentelijk ambtenaar zei: ‘Vorig jaar november is een onderzoek gedaan naar de geschiktheid voor hyacintenteelt van de gronden bij de 2e Poellaan. Het is mogelijk om een klei/veenlaag te ontgraven en dit gebied aan te vullen met de juiste zanden.’

Herman Hollander, beheerder van het landgoed, reageerde: ‘Met 65 hectare aan extensieve veehouderij met ondersteuning van het landgoed moet het mogelijk zijn om daar een bedrijf te voeren. De veehouder zou dan deels in dienst komen van de Keukenhof.’ De andere commissieleden waren niet direct overtuigd. Fractievoorzitter Cees Verburg (D66): ‘U bent zo lang bezig en het antwoord lijkt zo simpel. Hoe kan het dan dat u al zoveel jaren met elkaar bezig bent: is de bedrijfsvoering nu wel of niet haalbaar?’ Fractievoorzitter Benno Kooij (CDA): ‘Die oplossing die er nu nog niet is, ettert nog jaren door. Wij willen het plan structureel bekijken: er moet een oplossing komen.’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD): ‘Ik voel hier in mee, het is een kwestie van onderhandelingen over de prijs. Als gemeente moeten we opkomen voor de belangen van zowel agrariërs als gebiedsvisie. Er moeten geen onomkeerbare besluiten genomen worden, voordat er een oplossing is gekomen. Het besluit om de gebiedsvisie goed te keuren is echter geen onomkeerbaar besluit. Besluit echter positief over het hele plan, want zonder uitvoering van de driehoeksruil ontstaat een domino-effect, waardoor het hele plan niet kan worden uitgevoerd.’

Commissielid Johan Vermeij (VVD) had veel kritiek op het door het bureau RBOI geschatte aantal benodigde parkeerplaatsen: ‘Ik kom uit op 2.700 auto's per dag en niet op 4.700 auto's die tegelijkertijd parkeren.’ Verburg: ‘Er is een piekbelasting van 5.000 benodigde parkeerplaatsen voor slechts vijf dagen. Waarom hebt u geen plan voor het realiseren van alternatieve parkeerplaatsen voor die vijf dagen?’ Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 oktober zal nog een stevige discussie gevoerd worden over de gebiedsvisie Keukenhof.