Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 oktober 2009

Geen verantwoording afgelegd over ISD-fraude

LISSE – Het is goed dat in onze democratie er iedere vier jaar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dit werd woensdag 7 oktober pijnlijk duidelijk tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Op de agenda stond dat er verantwoording zou worden afgelegd door de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) over een fraudezaak.

De verantwoordelijke personen verscholen zich echter achter een nog niet openbaar gemaakt rapport en ‘gesprekken die nog gaande zijn met derde partijen’. De partijen PvdA, D66, Nieuw Lisse en VVD vonden het wel best: zij hoefden niets meer te weten over het hoe en waarom een bedrag van vele tonnen belastinggeld kon verdwijnen. En geen enkele bestuurder hoeft van hen verantwoording af te leggen. Alleen het CDA en de SGP/ChristenUnie drongen aan op een extra verklaring aan het eind van dit jaar, maar zij waren in de minderheid.

Na een jaar van stilzwijgen zou Gerrit Kleijheeg, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de ISD, verantwoording afleggen over een fraudezaak, waarbij een ISD-medewerkster in een periode van bijna vijf jaar maar liefst 373.000 euro aan gemeenschapsgeld achterover drukte. Hij verschool zich echter achter een rapport, waarvan de inhoud nog altijd angstvallig geheim gehouden wordt. Kleijheeg vertelde onder meer: ‘Er is ernstig misbruik gemaakt van de overheid en hierdoor krijgt het vertrouwen van de burgerij een ernstige deuk. We zijn met de informatie van de fraude naar buiten getreden en hebben actie ondernomen, onder meer middels een intern onderzoek. We hebben het Bureau Integratie Nederlandse Gemeenten (BING) in huis gehaald om ons door te lichten. Uiteindelijk is het bestuur van de ISD het verantwoordelijke orgaan over hoe dit heeft kunnen gebeuren.’

Geheimhouding

Hij vervolgde: ‘Het is ons echter nog steeds niet gegeven om alle openheid te betrachten. Het Openbaar Ministerie speelde een rol en we wilden hen niet voor de voeten lopen. We zijn succesvol geweest met het inzetten van een civiele procedure om de schade op de betrokkene zoveel mogelijk te verhalen. We zijn nog met andere partijen in gesprek en kunnen hierover niet volledige openheid geven. Ook het BING-rapport, waarover u als raadsleden wel beschikt, wordt nog niet openbaar gemaakt. De geheimhouding wordt in december opgeheven.’

Commissielid Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) wilde weten: ‘Is er überhaupt nog iets terug te halen?’ Kleijheeg: ‘Er is sprake van enig eigendom, maar het is niet iemand waarbij je het geld gemakkelijk terughaalt. We blijven dat wel proberen in de komende jaren.’ Commissielid Bert Verdoes (PvdA) vond het al lang best: ‘We nemen genoegen met de verklaring van de heer Kleijheeg’ en werd hiermee gesteund door D66, Nieuw Lisse en de VVD. Het CDA en de SGP/ChristenUnie wilden Kleijheeg terugroepen naar de commissie zodra er volledige openheid gegeven kon worden over de fraudezaak, maar zij vormden een minderheid.

Holle frasen

De woorden van wethouder Adri de Roon (D66), tevens portefeuillehouder van het ISD-bestuur, aan het begin van de vergadering bleken holle frasen: ‘Eindelijk, ruim een jaar na dato, is het moment daar om als portefeuillehouder verantwoording af te leggen.’ Er is geen enkele verantwoording afgelegd en met de actie van de meerderheid van de politieke partijen om geen actie te nemen hebben ze het einde van hun regeerperiode aangekondigd; vijf maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Échte verantwoording afleggen over fraude: waarom zou je? Het is toch maar belastinggeld…