Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 november 2009

Geen uitbreiding zeggenschap ISD

LISSE – ‘De ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) krijgt niet meer bevoegdheden en de gemeente Lisse is tegenstander van het door de ISD aanhouden van reserves.’ Deze mededeling deed voorzitter Van Amersfoort aan de leden van de seniorenraad op maandag 9 november. Zij had contact opgenomen met wethouder Adri de Roon (D66) nadat de seniorenraad in een vorige bijeenkomst haar zorgen had geuit over een presentatie op 7 oktober van ISD-directeur Robert ’t Jong bij de commissie Maatschappij en Financiën.

Van Amersfoort liet weten wat De Roon haar had laten weten: ‘Volgens de gemeente Lisse en de overige ISD-gemeenten moeten de verordenende bevoegdheden bij de gemeenteraad blijven. Op advies van de rekenkamer moet de controlerende functie van de gemeenteraad daarin versterkt worden. De wethouders van de Bollenstreekgemeenten blijven als afgevaardigde in het bestuur van de ISD zitten. Alleen de gemeente Noordwijk is er voorstander van dat er gemeenteraadsleden in het bestuur van de ISD komen. Volgens De Roon zou dit echter moeilijk te combineren zijn met de controlerende taak die de gemeenteraad ook heeft richting ISD.’
Ze vervolgde: ‘De gemeente Lisse blijft onveranderd achter de uitvoering van het rapport “Maatwerk en menselijke maat” staan. Volgens De Roon hebben de andere ISD-gemeenten dit rapport niet expliciet overgenomen. De verordening zal voor het grootste deel in alle ISD-gemeenten hetzelfde zijn. Lisse houdt zich het recht voor om op sommige punten af te wijken van het jaarprogramma.’