Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 december 2009

Half miljoen euro zoek in papierwerk

LISSE – ‘Waar zijn onze miljoen guldens voor het landschapsbeleidsplan gebleven?’ Dat was de vraag die commissielid Marianne Bergman (CDA) stelde aan de vertegenwoordigers van Holland Rijnland. Zij deed dit op dinsdag 15 december in een vergadering van de commissie Regionale Zaken. De regionale bestuurders ontkenden dat ze zo’n bedrag van de gemeente ontvangen hadden.

Van Holland Rijnland waren Rinus Lamboo, Hoofd Middelen en medewerker Sandra van Ginkel speciaal naar Lisse gekomen om Bergman’s vraag te beantwoorden. De CDA-politica liet weten: ‘We hebben als gemeente in de periode voor 2004 veel geld gestoken in het landschapsbeleidsplan. Wat is met dat geld gedaan? Lisse heeft er indertijd één miljoen gulden in gestoken en er is niets van terug te vinden.

Van Ginkel antwoordde: ‘Van alle gemeenten gezamenlijk hebben we 900.000 euro gekregen, dus ik denk niet dat Lisse een miljoen gulden heeft gegeven. Voor het geld hebben we een landschapsonderzoek gedaan, waarvoor een rapport is opgemaakt. Ook communiceren we met het blad ‘Hou het b(l)oeiend.’

Bergman hield stug vol: ‘Ik weet dat zowel Lisse als Teylingen een miljoen gulden hebben bijgedragen. U hebt een ander plaatje, dus waar is dat geld dan gebleven?’ Lamboo: ‘Er zijn heel veel verschillende projecten waar allerlei instanties aan gekoppeld zijn. zoals ministeries en andere regionale organisaties. Daar zijn ook projecten bij waar Lisse financieel aan heeft bijgedragen wellicht. Dat verklaart wellicht die discrepantie.’
Burgemeester Corrie Langelaar zocht een oplossing voor de impasse: ‘We moeten als gemeente zelf uitzoeken aan welke projecten we hebben bijgedragen en hoeveel we daarvoor betaald hebben. Dat moet boven water te halen zijn.’ Bergman was sceptisch: ‘Ik heb die informatie al een aantal keren gevraagd, maar kreeg de gegevens niet. De afdeling financiën zegt dat ze de bedragen naar Holland Rijnland sturen en dat niet duidelijk is wat er met dat geld gebeurt.’ Er viel een korte stilte onder de commissieleden, die uiteindelijk verbroken werd door fractievoorzitter Cees Verburg (D66): ‘Dat is een pijnlijke constatering.’ De speurtocht naar het vermiste miljoen wordt voortgezet.