Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 december 2009

‘Kinderen met leerachterstanden kunnen op tijd geholpen worden’

Wethouder Vroom tekent contract Brede School

NOORDWIJK – Met het ondertekenen van het contract voor de komst van een Brede School is een nieuwe fase voor het lokale onderwijs aangebroken. Voortaan kunnen kinderen voor, tijdens en na de reguliere schooltijden worden opgevangen met lessen of sportactiviteiten. Wethouder Vroom heeft alle vertrouwen in het succes van deze Brede School, zo liet hij donderdag 17 december weten.

Met de opzet van een Brede School geven de ouders almaar meer van hun verantwoordelijkheid uit handen aan ‘professionele’ begeleiders. Is de Brede School een eerste stap richting een staatsopvoeding? Vroom: ‘De term ´staatsopvoeding´ bij een Brede School is wellicht van toepassing bij de nieuwe plannen van staatssecretaris Dijksma (PvdA), maar in het Noordwijkse geval heeft dat niets met elkaar te maken. In Noordwijk wordt een heel mooi nieuw gebouw neergezet, dat onderdak zal bieden aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal en een kinderopvang. Daarnaast zal er ruimte komen die verenigingen kunnen gebruiken, in de uren dat er geen school is.’

Hij vervolgt: ‘Dit is allemaal dus niets nieuws, wat opvoeding betreft. Kinderen gaan niet méér uren naar school dan nu al het geval is. Wat nieuw is, is dat we het op één locatie samenbrengen. Daardoor kan er een betere aansluiting komen tussen peuterspeelzaal en basisschool en tussen kinderopvang en peuterspeelzaal. De betere aansluiting is in beide gevallen gebaseerd op nieuwe wetgeving die hiervoor ook geld beschikbaar stelt. Daarmee kunnen we nog beter dan nu zorgen dat kinderen met leer- en taalachterstanden op tijd geholpen worden. Hoe vroeger we erbij zijn, hoe sneller achterstanden verholpen worden.’

Is het, gezien de functies die nu in het gebouw komen, geen gemiste kans dat er niet ook wat meer cultureel gerichte onderdelen in gehuisvest worden om de kinderen ook daarmee in aanraking te laten komen? Vroom: ‘Meer "cultureel gerichte onderdelen" plaatsen in de school is niet aan de orde, omdat er geen andere 'onderdelen' in de school geplaatst worden. Het gaat hier om een 'verzamelgebouw' voor onderwijsinstellingen, waartoe we ook kinderopvang en peuterspeelzalen rekenen. Maatschappelijke onderwerpen waarmee we kinderen in aanraking laten komen zijn er vele. Zo ook cultuur, maar denk ook aan natuur, zee, filosofie. Dit wordt geregeld in het Lokaal Onderwijs Beleid, die aan het einde van het eerste kwartaal 2010 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
‘De Brede School krijgt een functie voor Nieuw Boechhorst, Bronsgeest en Offem Zuid. Participanten zijn onder meer de Sophia Stichting, Stichting Openbaar Basisonderwijs, Stichting SJWB. Afgelopen februari is een krediet van 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de twee scholen die in het gebouw komen: de Dalton school Klaverweide en de Katholieke school Montessori. Het definitieve ontwerp van hoe de school eruit moet zien, is nog niet duidelijk. Ook komen er extra kosten voor het totale gebouw en wellicht ook voor de te bouwen woningen’ aldus een gemeentelijk woordvoerder. ‘Met de ondertekening kan de Europese aanbesteding als volgende stap ondernomen worden. De gemeente gaat ervan uit dat vanaf midden 2010 met de bouw gestart kan worden, zodat de Brede School in 2011 opgeleverd wordt.’