Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 januari 2010

Asbest veel gevaarlijker dan gedacht

Veiligheidsnormen worden waarschijnlijk bijgesteld

STREEK – Van tijd tot tijd komt er bij een brand asbest vrij, waarna de omgeving wordt afgezet en bijna standaard het bericht komt: “Het gaat hier om wit asbest en deze variant is minder gevaarlijk voor de volksgezondheid.” Onlangs heeft de Gezondheidsraad een conceptrapport laten opstellen, waaruit blijkt dat wit asbest net zo kankerverwekkend is als blauw asbest.

Door Joep Derksen

In het lijvige rapport, getiteld “Risks of environmental and occupational exposure”, is een serie van voorlopige conclusies getrokken. Sinds de jaren ’50 is al bekend dat mensen die met asbest werken een sterk verhoogd risico op kanker hebben. Maar ook incidentele blootstelling kan gevaarlijk zijn: kleine tot iets minder kleine stukjes asbest kunnen ingeademd worden en deze residuen blijven dan achter in de longen.
Niet alleen kan asbest strottenhoofdkanker en eierstokkanker veroorzaken, ook is het spul verantwoordelijk voor vele honderden doden per jaar vanwege longkanker en longvlieskanker.

Was tot nu toe het credo dat wit asbest minder gevaarlijk is dan blauw asbest: het lijkt erop dat deze gedachtegang bijgesteld moet worden. De woordvoerder en algemeen secretaris van de Gezondheidsraad, mevrouw A. Wijbenga, laat weten over het rapport: “Het is een conceptrapport en er wordt nog commentaar van derden gevraagd. De conclusies van het definitieve rapport kunnen dus nog anders worden; die definitieve versie verschijnt over een maand of twee. Als blijkt dat er nieuwe inzichten zijn aangaande het risico van asbest, kan dit leiden tot een wijziging van de landelijk vastgestelde adviesgrenswaarden. Wij adviseren de ministeries van Sociale Zaken en VROM en het is aan hen of zij gemeenten de opdracht geven om hun beleid ten aanzien van de omgang met asbest te wijzigen met betrekking tot de grenswaarden.”

Vragen

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek is gevraagd om een reactie naar aanleiding van de conclusies van het conceptrapport. Aan de woordvoerders zijn drie vragen gesteld: Is het beleid tav asbest voldoende geweest in de afgelopen jaren? Is de bevolking wel goed voorgelicht of zijn ze aan gevaar blootgesteld? Wordt het beleid ten aanzien van het opruimen van asbest en het voorlichten van de bevolking aangescherpt?

Ria Wijers, woordvoerder van de gemeente Noordwijkerhout: “Er wordt door de gemeente Noordwijkerhout geen onderscheid gemaakt op grond van de kleur van het asbest. Op de gemeentelijke website
www.noordwijkerhout.nl staat informatie over asbestverwijdering en hoe te handelen. Onze medewerkers handelen overeenkomstig de bouwverordening.”

In september was er een brand bij een garage in Sassenheim. Bij deze brand kwam veel asbest vrij. Indertijd liet de gemeente Teylingen weten dat er geen gevaar voor de volksgezondheid was. Naar aanleiding van het rapport en de gestelde vragen laat Willemijn Favier, van de afdeling Advies en Ondersteuning weten: “De nieuwe informatie over witte asbest was in september 2009 niet bekend. Doordat we geen onderscheid maken bij het opruimen van asbest en alle asbest wordt opgeruimd, was er geen gevaar voor de volksgezondheid. We hebben de MDWH (Milieu Dienst West Holland – JD) benaderd over het bericht van de gezondheidsraad. De MDWH onderzoekt naar aanleiding van de nieuwe inzichten van de gezondheidsraad of het huidige beleid moet worden herzien.”

Landelijke regelgeving

Anne-Marie van der Bent, beleidsmedewerker communicatie van de gemeente Lisse: “Hoe inwoners, bedrijven, gemeenten en dergelijke om moeten gaan met asbest is landelijk geregeld. Gemeenten checken die regels dus. Mocht nu uit een rapport komen dat het toch anders ligt met asbest, dan kan ik mij voorstellen dat landelijke regelgeving wordt aangepast en uiteraard werken wij daar dan ook mee.”

Eelco Kranenburg, woordvoerder voor de gemeente Noordwijk: “De bestaande situatie is dat bij sloop waarbij sprake is van asbestverwijdering moet bij de aanvraag voor de sloopvergunning een rapport gevoegd zijn van een gecertificeerd bedrijf voor asbestverwijdering. De gemeente moet daarop de vergunning verlenen. Daarin zit geen beleidsvrijheid voor de gemeente. Het is afwachten of het Rapport van de Gezondheidsraad aanleiding is tot wijziging van de wetgeving en tot wijziging van de rolverdeling tussen gemeente en gecertificeerde bedrijven.”

Jan Weijers, wethouder Milieu van Hillegom, informeert: “De gemeente Hillegom handelt conform wetgeving met betrekking tot asbest. Dit geldt zowel op het gebied van vergunningverleningen, toezicht en bij handhaving. Omdat het hier gaat om een conceptrapport, wachten wij als gemeente Hillegom eerst het definitieve rapport van de Gezondheidsraad af. Mocht uit het definitieve rapport van de Gezondheidsraad blijken dat de regelgeving op dit gebied wordt aangescherpt, dan zal Hillegom hierin volgen.” De reactie van de gemeente Katwijk was bij het ter perse gaan nog niet ontvangen.