Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 januari 2010

Dunavie trekt zich terug uit De Vlietstede

“Er komt een nieuw woonzorgcentrum”

RIJNSBURG – Het nieuwbouwproject rond woonzorgcentrum De Vlietstede loopt minimaal een half jaar vertraging op. Woningcorporatie Dunavie, rechtsopvolger van SpiritWonen, is uit het project gestapt. Dit heeft tot gevolg dat de Stichting DSV nog wel in samenwerking met de gemeente Katwijk een nieuw hoofdgebouw zal realiseren. Zij het met in ieder geval zes maanden vertraging. De circa 75 bewoners van de aanleunwoningen moeten het echter doen met een “grondige renovatie”.

De reden dat Woningcorporatie Dunavie uit het nieuwbouwproject is gestapt, is een groot financieel tekort op het totaalproject, zo laat een persbericht weten. In 2009 nog was er een intentieovereenkomst tussen de gemeente Katwijk, DSV en Dunavie om een compleet nieuwbouwplan voor zowel het hoofdgebouw als de aanleunwoningen op de huidige locatie op te zetten. Na onderzoek blijkt dit dus niet te gaan lukken en Dunavie trekt zich terug uit het gezamenlijke nieuwbouwplan.

Zowel de heer G. Herbrink, directeur-bestuurder van DSV, als de heer A. Busser, directeur-bestuurder van Dunavie, zijn gevraagd om een reactie. Busser had bij het ter perse gaan van deze krant nog altijd niet gereageerd op telefonische en emailverzoeken om te reageren. Herbrink gaf echter uitgebreid zijn reactie. Over de oorzaak van het financieel tekort, informeert hij: “Dat tekort zit op het deel van SpiritWonen: de aanleunwoningen. Dat kan niet gezamenlijk gedragen worden door de verschillende partijen. Het oude plan voorzag erin dat die aanleunwoningen gemoderniseerd zouden worden tot minimaal 80 m2. Hierdoor zou het totale grondoppervlak groter – en dus duurder - worden en dat bleek niet mogelijk.”

Jammer

Herbrink laat weten: “Ik vind het uitermate jammer dat het zo lang heeft moeten duren en dat het uiteindelijk mis gegaan is. De eerste gesprekken over De Vlietstede vonden al plaats in november 2001. Indertijd sprak ik met Hans Kortekaas van Spinoza, de rechtsvoorganger van SpiritWonen. Heel veel tijd was nodig om tot een plan te komen. Wij waren met de vorige bestuurder tot overeenstemming gekomen dat ze de gemaakte plannen zouden uitvoeren, zodat in november de bouwaanvraag voorbereid kon worden.”
DSV Verzorgd Leven zal, in samenspraak met de gemeente Katwijk, een solitair nieuwbouwplan ontwikkelen op de huidige locatie. Wat zal de basis zijn van deze plannen? Herbrink: “Het verzorgingstehuis waar zo’n 60 mensen wonen, wordt gesloopt en er komt een nieuw tehuis. De aanleunwoningen met circa 75 bewoners blijven staan en worden door Dunavie gerenoveerd. Het is nog in een heel vroeg stadium om nu al te spreken over een termijn wanneer het nieuwe tehuis wordt gerealiseerd, maar we doen ons best de vertraging zo klein mogelijk te houden. We hopen dat het maar een half jaar langer zal duren. De bewoners zouden de eerste helft van dit jaar naar de tijdelijke huisvesting gaan, maar dat gaat niet lukken. Nu hopen we dit tegen het eind van dit jaar klaar te hebben. We moeten nog met alle belanghebbenden praten, maar één ding staat vast: er komt een nieuw Vlietstede.’