Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 januari 2010

Grote twijfel haalbaarheid 30 startersappartementen

LISSE – De omwonenden van het bouwterrein Oranjelaan 74 zijn geen voorstander van de plannen. Dit maakten twee insprekers duidelijk tijdens de vergadering van de commissie Ruimte & Infrastructuur van donderdag 14 januari. Commissielid Ed Takken stelde de financiële haalbaarheid van de plannen ter discussie.

Mevrouw P. Boom, liet namens de bewoners Vorstenhove weten: 'Om een groot gebouw neer te zetten op het terrein van voorheen Broertjes, langs de oostelijke randweg, is geen visitekaartje voor Lisse. Het verfraait de buurt niet. Het is een hele opgave om dertig woningen te bouwen op een terrein dat 50 x 45 x 18 meter groot is: het terrein wordt bomvol. Als bewoner maak ik samen met anderen bezwaar tegen een kolossaal gebouw van minimaal vier woonlagen hoog. Het beneemt velen uitzicht en licht en maakt de totale bebouwing erg benauwend. We zien straks geen streepje meer van de blauwe lucht en zullen ons opgesloten voelen. Laagbouw met wat fris groen eromheen is onze wens.’ Een andere omwonende, mevrouw Meijer, vertelde: ‘Ik woon aan de Waterman. Met een groot flatgebouw aan achterkant hebben wij geen zon meer in de tuin. Ik heb er geen trek in dat mensen bij mij in de achtertuin kunnen kijken.’

De insprekers verrasten de commissieleden. Marianne Bergman (CDA) vroeg: ‘Wist het college dat bewoners niet eens mee waren?’ Wethouder Guus Mesman (PvdA): Nee, dat hoorde ik vanavond voor het eerst. Maar de mensen kunnen gewoon hun zienswijze en bezwaren indienen tegen deze plannen.

Commissielid Ed Takken (D66) vroeg: ‘In relatie tot de verwervingskosten van de grond, is het wel een haalbare kaart om daar 30 appartementen van maximaal 175.000 euro te plaatsen? Hoe staat het met de omvang van de appartementen?’ Mesman: ‘Dat is een beetje rare vraag. De ontwikkelaar heeft gezegd dat zeven woningen niet haalbaar zijn. Met die dertig starterswoningen komt hij heel goed uit, laat hij weten. Juist dit moment liggen starterswoningen heel goed in de markt. Hij legt zelf dat verzoek neer, het is niet aan ons om af te vragen of het een realistisch verhaal is.’

Na de commissievergadering liet Takken weten dat hij een andere mening was toegedaan. ‘De eigenaar heeft die grond in 2005 gekocht voor 2,1 miljoen euro en hij zal de grond niet zonder winst aan een ontwikkelaar willen verkopen. De ontwikkelaar wil 30 appartementen van 65 m2 bouwen, maar ons college heeft gesteld dat dit minimaal 75 m2 moet worden. Het project zou in totaal 4,5 miljoen euro moeten opbrengen (30 x 150.000 euro). Maar haal hier de bouwkosten vanaf, het slopen en bouwrijp maken enzovoort en dat geeft mij stellig de indruk dat dit mogelijk niet haalbaar zal zijn.'
'Ik stel het zeer op prijs dat er nu daadwerkelijk échte starterswoningen gebouwd gaan worden in Lisse. En dus geen starterswoningen met een koopprijs van 191.000 euro zoals op de CNB-lokatie zal gebeuren. Dat noem ik (A)sociale woningbouw. Daarnaast weet ik dat het potje voor starters leningen vorige maand is leeggetrokken om het potje stimuleringsfonds voor starters leningen aan te vullen. Dus de opmerking van Jan Kippers over dat hij nog gaat kijken om in het CNB project startersleningen et cetera toe te passen is gewoon gelul en dat weet hij ook. Het is in inbreidlokaties zoals het CNB gewoonweg níet mogelijk goedkope starters woningen te realiseren, zeker niet als je daar geen woningbouwcoöperatie bij betrekt. Daarom moeten er starterswoningen komen op de "heilige" bollengronden in Hillegom.’