Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 januari 2010

‘Klungelig verzoek om subsidie’

LISSE – Een subsidieverzoek van de Vereniging Oud Lisse (VOL) om gemaakte onkosten terugbetaald te krijgen, is vooralsnog niet toegekend door de commissie Culturele Zaken. Maandag 18 januari vonden de leden dat de VOL hun verzoek persoonlijk moest komen toelichten. ‘Het komt een beetje klungelig over’.

In een brief schreef de VOL dat zij een investering hadden gedaan van 3.900 euro. Voor het inrichten van een servicepunt heeft deze vereniging in 2007 een bedrag van 929,51 euro geïnvesteerd voor de aanschaf van een standaard en presentatiewand. Voor het jaar 2010 verwacht de vereniging een tekort van 815 euro.

W. van der Geer van de VOL schreef onder meer: ‘In september heeft u ons een subsidie verleend van 9.000 euro om een servicepunt in te richten. Wij hebben daarna niet alle begrote kosten besteedt en 3.245 euro aan u terugbetaald. Wij moesten het jaar 2009 afsluiten met een voorlopig exploitatietekort van 1.391 euro. Dit tekort trachten wij te herstellen door het werven van nieuwe leden en het verhogen van de contributie. Maar desondanks kan ons exploitatieresultaat slechts geleidelijk worden weggewerkt. Nog recentelijk hebben wij een bedrag van 919,51 moeten besteden aan een prospectusstandaard, een presentatiewand en een hefboomsnijmachine. Deze besteding in combinatie met ons exploitatietekort betekent een belangrijke terugval van onze liquiditeitsreserve. We wenden ons andermaal tot u met het vriendelijke verzoek onze vereniging tegemoet te komen met een bijdrage. We zouden het zeer op prijs stellen indien u ons kunt compenseren voor het exploitatietekort van 2009 (1.391 euro), verhoogd met het bedrag van de onlangs gepleegde investering van 930 euro en verhoogd met een bedrag van 815 euro dat wij als exploitatietekort voor 2010 voorzien. Het totaalbedrag benadert het bedrag van 3.245 euro dat wij u destijds hebben moeten terugbetalen, dus wellicht biedt u dat enige dekkingsruimte.’

De conclusie van de leden van de commissie Culturele Zaken was eenduidig: ‘De VOL heeft een exploitatietekort; dat zien ze graag terug.’ Voorzitter Anton Jansen zag een probleem: ‘Exploitatietekorten zijn door ons nooit gesubsidieerd. Het is prima dat zaken als een presentatiewand worden gekocht, maar ik heb er een beetje moeite mee om dit alsnog achteraf terug te betalen.’ Een van de commissieleden oordeelde: ‘De brief komt een beetje klungelig over’. De voorzitter besloot: ‘Laten we het besluit over deze aanvraag aanhouden en de VOL voorstellen om hun verzoek nader toe te lichten.’ De volgende vergadering van de commissie Culturele Zaken vindt plaats op maandag 1 maart.

1 Comments:

At 8:13 p.m., Anonymous Anoniem said...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 

Een reactie posten

<< Home