Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 januari 2010

Mogelijk toch extra geld voor kunst

LISSE – Een extra investering van 143.000 euro voor het realiseren van twee kunstwerken aan het Raadhuisplein en in de wijk Ter Beek. Ondanks de economische crisis en de dreigende gemeentelijke miljoenentekorten, lijkt een meerderheid van de gemeenteraad in te stemmen met dit collegevoorstel. Nadat de leden van de commissie Maatschappij & Financiën eerder aan wethouder Adri de Roon (D66) opdracht gaven om met een gedegen dekking te komen voor dit bedrag, kon hij woensdag 13 januari melden dat hem dit gelukt was. Een krappe meerderheid lijkt nu voorstander te zijn van het realiseren van de kunstwerken.

De Roon maakte voor een deel gebruik van de in 2010 te ontvangen precariorechten: deze worden in het jaar 2011 in de gemeentelijke boeken als extra inkomsten gezet. Het voorstel van de wethouder was om (een deel van) deze gelden te gebruiken als financiering voor de 143.000 euro. Commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) bleef tegenstander: ‘Feitelijk is niet aan de opdracht voldaan. Ik pleit voor kunstwerken die hooguit 40.000 euro per stuk kosten (en geen 80.000 euro per stuk, JD). Ook op dit onderwerp moeten we de bezuinigingen niet aan voorbij laten gaan.’ Hij kreeg steun van commissielid Johan Vermeij (VVD): ‘Ik voel met u mee. In deze tijd van bezuinigingen moeten we kijken hoe we met toekomstig geld omgaan.’

Ook commissielid Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) zag de extra uitgave van 143.000 aan een paar beelden niet zitten: ‘We moeten prioriteiten stellen. Nu nemen we ook een voorschot op de toekomst om in 2011 wederom over de precariorechten te beschikken. We stemmen er niet mee in.’ D66, PvdA en CDA waren echter tevreden met de oplossing. Levien de Braal (D66): ‘Kunstwerken horen bij de normale invulling van de openbare ruimte. Het staat hoog op de wensenlijst. Het college heeft een dekking gevonden voor een jaar later. We hebben daar geen problemen mee.’
Commissielid Mart van der Vlugt (PvdA): ‘De vorige keer vonden we dat er geen adequate dekking was voor die 143.000 euro. Die is er nu wel gevonden.’ Commissielid Gerben Cozijnsen (CDA): Het college kreeg de opdracht om voor de dekking te zorgen. We zijn van mening dat we niet moeten terugkomen op wat er de vorige keer gezegd is geweest.’ Mogelijk wordt de extra financiering van de kunstvoorwerpen nog een bespreekstuk tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 21 januari.