Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 februari 2010

‘Geen kinderdorp op Ruysdaelplein’

LISSE – ‘We zitten niet te wachten op nieuwe speeltoestellen’. Franco Dieters, voorzitter van de bewonerscommissie Ruysdaelplein, is zeer ontevreden over gemeentelijke plannen in die richting. Hij wil dat het bestuur serieus ingaat op voorstellen van de bewonerscommissie om het plein te verbeteren; zonder extra speeltoestellen.

Dieters liet maandag 15 februari weten: ‘De gemeente wil het Ruysdaelplein herindelen. De bestaande speeltoestellen zouden niet meer voldoen en ze moeten worden uitgebreid van drie naar meer toestellen, omdat dit meer ouders en kinderen zou trekken. Hierbij wordt, in tegenstelling tot nu, het hele plein van speeltoestellen voorzien en moet er extra groen verdwijnen om dit te realiseren.’

‘Als BC hebben wij geconstateerd dat er weinig tot geen interesse bestaat bij de bewoners van onze flat om dit plan tot uitvoer te brengen. Er wonen maar enkele kinderen op het plein en onze flat telt veel meer oudere bewoners, die zitten niet te wachten op nieuwe speeltoestellen. Voor hen zijn de bankjes onder de bomen juist de perfecte plaats om te vertoeven.’

Ook voert Dieters de veiligheid aan als argument: ‘Een groot speelplein annex kinderdorp aan een doorgaande weg is niet acceptabel. Kinderen zullen vaker deze weg moeten oversteken en zullen in hun spel vergeten dat er veel auto’s rijden. Knap gewoon het speelveld aan de zijde van de waterzuivering op; daar wordt immers veel gespeeld en gevoetbald. Waarom moet de gemeente het Ruysdaelplein repareren als het niet stuk is?
Zelf hebben we een aantal alternatieve ideeën voor als het plein alsnog heringedeeld moet worden en die zouden we graag aan de gemeente willen voorleggen.’
Wethouder Jan Kippers (CDA) reageert desgevraagd: ‘De herindeling van het Ruysdaelplein staat wel op de planning, maar tegelijkertijd wil ik als bestuurder bij mogelijke herinrichting de bewonerscommissie van het plein actief bettrekken om met hen samen te onderzoeken of het voldoet aan de verwachtingen. Zo niet, dan kijken we hoe het geheel kan worden geoptimaliseerd. Wel wil ik zeggen dat er voldoende speelgelegenheid moet zijn in dit stuk van de Poelpolder. Er zal echter geen sprake zijn van een eenzijdige herinrichting van het plein, zonder dat de buurtbewoners, maar ook de bewoners aan de overkant van de straat, erbij betrokken worden.’