Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

02 februari 2010

Overzicht van vier politieke jaren

LISSE – De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 3 maart. Maar wat hebben de afgelopen vier politieke jaren de inwoners nu gebracht? Een overzicht van de hoogte- en dieptepunten.

Zo was er de claim van Romeyn vanwege de gemaakte procedurefouten bij de toewijzing van het oude Albert Heijn pand in winkelcentrum Blokhuis, waardoor er jarenlang een zwaard van Damocles ter hoogte van 6,5 miljoen euro boven het hoofd van de gemeente hing. Uiteindelijk moest Romeyn genoegen nemen met een paar honderdduizend euro.

Het centrum van Lisse werd eind 2008 volledig opgeknapt, met nieuwe bestrating, verlichting en straatmeubilair. Nog elke dag genieten tientallen kinderen van het draaiend speeltuig bij ’t Blokhuis. Andere projecten verliepen minder voorspoedig, zoals het Raadhuisplein dat voorlopig is afgeblazen. Andere bouwprojecten staan nog wel op stapel, zoals de Sportlaan, CNB en Hobaho, maar de vraag is in welk jaar deze zullen worden afgerond en hoeveel (extra) geld ze gaan kosten.

Veel verhitte gemoederen waren er binnen het brandweerkorps van Lisse, waar de vrijwilligers op z’n zachtst gezegd niet erg tevreden waren over de wijze waarop de Intergemeentelijke Brandweer Bollenstreek functioneerde. Deze problematiek ligt achter ons. De commandant werd weggepromoveerd, de burgemeester kreeg een motie van treurnis aan haar broek en het Lissese korps gaat op in een regionale brandweer.

De uitgaansoverlast is in vergelijking met 2006 sterk afgenomen. Met name voor de politie en ordehandhavers. Vier jaar geleden werden ze nogal eens geconfronteerd met 1.500 beschonken en opgewonden jongeren. Dankzij het gefaseerde cafésluitsysteem zijn de afzonderlijke groepjes die vertrekken, veel gemakkelijker in de hand te houden. Veel omwonenden klagen echter van geluidsoverlast, dat door dit gefaseerde systeem vele uren langer aanhoudt.

De Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL) moet haar bakens deels verzetten en krijgt mogelijk minder geld. De stichting Magnifiosi is al jaren aan het sabbelen, mede vanwege de geringe jeugdige belangstelling voor activiteiten bij jongerencentrum De Greef. Het landgoed Keukenhof heeft haar bakens verzet: werd vier jaar geleden nog gesproken over een biomassacentrale; nu is het toverwoord voor een gezonde toekomst ‘Driehoeksruil’.

Verontruste senioren die vreesden voor overlast van spelende kinderen op het pleintje voor hun huizen introduceerden de term ‘Wipkippers’ en een Lisses doorbijtertje noopte het college om met een feitenrelaas te komen over de gang van zaken rondom het PPO-project. Momenteel staat de belastingdienst aan de poorten van het gemeentehuis om meer informatie hierover te verstrekken.
Wat brengen de komende politieke jaren ons? Duizenden woningen worden gebouwd in Lisserbroek en ongetwijfeld gaan die nieuwe inwoners ook gebruik maken van de infrastructuur en faciliteiten van Lisse. De gemeente maakt zich op voor grote financiële tekorten die in de miljoenen euro’s kunnen gaan lopen: dit geld moet mede door de inwoners opgebracht worden. De discussie over de Tweede Kaagbaan zal ook voortgaan, net zoals het praten over sociale en starterswoningen. Of en hoeveel van dit soort woningen de komende vier jaar gerealiseerd worden is de vraag. Dat geldt ook voor de grote projecten waarvan het huidige college in 2006 zei ‘Aan de slag!’. Worden die projecten voor het jaar 2014 afgerond? Kortom, er ligt nog een hoop werk klaar voor de 19 mannen en vrouwen die de gemeente de komende vier jaren moeten leiden. U bepaalt op woensdag 3 maart wie daarvoor uw stem krijgt.