Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 februari 2010

Veel onwetendheid voor tijdens en na politiek café

TEYLINGEN – De koffie was goed tijdens het politiek café voor senioren in Hotel van der Valk en ook de politici deden hun best. Het was alleen jammer dat enkele van de dames en heren op bepaalde, cruciale, vragen geen antwoord konden geven. Ondanks het feit dat de nieuwelingen al enkele maanden op de kandidatenlijsten staan en dus voldoende tijd hebben gehad om zich in de politieke onderwerpen in te lezen. Maar ook ervaren politici bezondigden zich aan deze zonde, zoals fractievoorzitter Rose Marie Keijzer (D66): “Organisaties als de ISD en MareGroep moeten efficiënter werken, want zij doen ook zaken dubbel”, zo liet ze weten. “Op wat voor gebieden dan”, wilde een toehoorster weten. “Ik weet niet precies hoe dat zit.”

Door Joep Derksen

Welzijn Teylingen en de Koepel Bonden van Ouderen Teylingen organiseerden dit politiek café op dinsdagmiddag 23 februari. De politici mochten zich in een voorstelrondje van hun beste kant laten zien voor de ruim 120 kiezers waarvan slechts enkelen geen grijze haren hadden. Vervolgens dienden de vertegenwoordigers van de partijen PvdA, Trilokaal, ChristenUnie, D66, VVD, Trots-Teylingen en CDA antwoord te geven op een vijftal stellingen. Gespreksleidster Toos Cozijn las de vijf, meest ouderengerelateerde, stellingen die de politici enkele uren daarvoor hadden ontvangen, voor en daagde vervolgens enkele van de zeven politieke partijen uit om antwoord te geven.

D66, VVD en CDA mochten reageren op de stelling dat het na vier jaar van schrijven van beleidsnota’s eindelijk tijd werd dat er iets uitgevoerd diende te worden. Cozijn had de wind er goed onder, want in één adem droeg ze de partijen ook op te reageren of Teylingen weer zou gaan fuseren. Beleidsnota’s waren nodig om vervolgens het werk uit te voeren, zo oordeelde Keijzer. Geen van de drie partijen bleek voorstander van een fusie op korte termijn. Lijsttrekker Cees van Velzen (CDA): “Als gemeente zijn we nu in de kinderjaren, hierna komt de pubertijd; een periode van veel leren en altijd geld tekort. Een ongeschreven regel is dat een gefuseerde gemeente binnen vijftien jaar niet geconfronteerd mag worden met een nieuwe herindeling.”

Onwetendheid

Trilokaal, PvdA en Trots mochten wat zeggen over de bereikbaarheid en het nieuwe in te voeren regiotaxi- en zonetaxisysteem. Trilokaler Angela van Bruggen liet weten: “Ik weet niet hoe de werking van zo’n vervoerssysteem in elkaar zit.” Ook Marijke Haroen (PvdA) kon er niets “inhoudelijk niet over praten”. Haar lijsttrekker Willem de Jong informeerde echter: “In de kernen is het vervoer goed geregeld, maar er mag geen verschillen in tarieven en zones zitten als mensen tussen Warmond en Sassenheim reizen.” Ed Wegman (Trots) vulde aan: “Bij het vervoer moet er aandacht zijn voor de mens en een attente manier van werken. Niet het laatste dubbeltje is belangrijk, maar juist de persoonlijke aandacht.”

Cozijn stelde: “In Voorhout ging het met Herenstaete (de nieuwe Agnes – JD) goed mis. Al dertig jaar liggen tekeningen op de rol voor de Schutse en ook Liduina moet op de schop. Gaat de gemeenteraad zich actief met de uitvoering bemoeien? Frans Nederstigt (ChristenUnie) deelde een sneer uit: “Wethouders vinden het fijn om mooie panden neer te zetten. Er zijn vast mensen die meer willen betalen voor kwaliteit, maar niet iedereen kan dure appartementen betalen.” Keijzer: “De snelheid van bouwprojecten wordt hoofdzakelijk bepaald door mensen die projecten met bezwaarprocedures tegen kunnen houden. Bij de nieuwe Agnes konden we geen exploitatieovereenkomst sluiten om te bepalen wat in het gebouw komt, maar nu kunnen we dat wel.” De Jong had zijn bedenkingen: “De medewerking van woningbouwcorporaties en bouwondernemingen is hiervoor nodig. Tot nu toe kunnen we als gemeente te weinig zaken afdwingen met bestemmingsplannen en dat vind ik een slechte zaak.” Ook Rob ten Boden (Trilokaal) zag het somber in: “Het gaat niet lukken om voor een heel goedkope prijs woningen neer te zetten: daarvoor is onder meer de grond te duur.”

Moeilijk

“Waarom is het zo moeilijk om een betaalbare voorziening voor ouderen te realiseren; een zogeheten ouderenhangplek of hang-out te realiseren? Wegman brak een lans: “Ik wil Welzijn Teylingen en de Koepel BVO hierbij betrekken. We moeten de huidige voorzieningen beter benutten: de ouderen kunnen er overdag gebruik van maken en de jeugd ’s avonds.” Volten was het hiermee eens: “Wisselgebruik is een goede oplossing.” Ook Nederstigt vond dit, al zag hij wel wat beren op de weg: “De gemiddelde jongerenhangplek ziet er iets anders uit dan de gemiddelde ouderenhangplek. Maar de jongeren kunnen de ouderen graffiti leren spuiten.” Het eerste applaus van het publiek ging naar De Jong: “Als de Ankerplaats gesloopt wordt, moet eenzelfde faciliteit terugkomen, waar de mensen zelf hun koffie kunnen verzorgen en dit niet door een derde partij gedaan moet worden.” Ten Boden opperde: “Er zijn voldoende leegstaande panden. Of maak gebruik van de kantines van de sportverenigingen.”

Na de pauze kreeg het publiek tijd om vragen te stellen en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Een van hen, Manuel Mol, stelde een vraag die iedere kiezer bezig houdt: “Waar gaat u op bezuinigen, de komende vier jaar?” Alle partijen reageerden, zoals De Jong: “De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen”. Ten Boden: “Op korte termijn kun je dingen afwenden en wat het voorzieningenniveau betreft: als je meer wilt, moet je meer betalen.” Nederstigt: “Er zijn mensen die geen last van de crisis hebben. Als zij in een prachtige woning zitten, mogen ze daarvan een extra bijdrage leveren.” Keijzer: “Genereer inkomsten en haal zand uit ’t Joppe. Werk efficiënt met de organisatie en haal de broekriem aan. Organisaties als de ISD en de MareGroep doen dubbel werk: dat moet efficiënter. Hoe dat zit, weet ik niet precies.”
Ineke van Steensel (VVD): “De gemeente moet zes miljoen euro bezuinigen, maar wij willen geen lokale lastenverhoging. Dat moet de gemeente in het eigen takenpakket vinden, dus moeten we zaken uitstellen en pas uitvoeren als er weer geld is.” Wegman: “Stop met het subsidiëren van de sportverenigingen. Maak keuzes, zoals een wethouder minder. Er mag geen belastingverhoging komen.” Van Velzen zag het zonnig in: “Het tekort loopt pas in 2014 op naar 6 miljoen euro en we hadden de afgelopen jaren een overschot van 3,5 miljoen op de begroting. De eerste twee jaar kunnen we dus nog wel uit de voeten met de huidige begroting, al wordt het daarna knijpen. Wij willen geen bezuinigingen op de Wmo en de belastingen mogen niet omhoog. We kunnen het onderhoud van het groen iets minder intensief uitvoeren: dat scheelt al snel tonnen aan euro’s. En als de economie aantrekt, kun je weer een keer extra schoffelen.” Aan het einde van het politiek café hadden de senioren veel om over na te denken.