Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 april 2010

‘Geef inwoners meer kans op woning in eigen dorp’

Stichting Regionaal Huurdersoverleg viert tienjarig bestaan met symposium

KATWIJK – Wie woensdag 21 april niet aanwezig was bij het symposium van de Stichting Regionaal Huurdersoverleg (SRH), telt niet mee bij de discussie over de Woonruimteverdeling. Meer dan 130 mensen waren afgekomen op de presentatie over de klachten en bezwaren via
www.woonzichtklachten.nl en de daaropvolgende meningenuitwisselingen naar aanleiding van 15(!) stellingen. Onder de panelleden bevond zich ook burgemeester Jos Wienen.

Mary Weijers van de SRH liet weten dat de SRH in drie maanden tijd 131 klachten ontving uit de hele regio. De meeste klachten kwamen uit Leiden (24), Hillegom (22), Katwijk, Lisse en Leiderdorp (allen 12). De meeste klachten gingen over het afschaffen van de overgangsregeling voor woningzoekenden. Hierdoor zakten veel mensen met hun woonwaarde terug naar 42 punten en werden welhaast kansloos om een nieuwe woning te bemachtigen. Weijers deed een oproep aan de bestuurders: ‘Zorg dat uw besluiten SMART-proof zijn: Sociaal, Maatschappelijk, Acceptabel, Rechtvaardig en Transparant.’

Over het verdwijnen van de overgangsregeling liet Wienen weten: ‘Door de overgangsregeling verzilverden veel mensen met oude rechten de woning voor starters. Jonge starters kwamen totaal niet aan de beurt. Het overgangssysteem was niet rechtvaardig; we moesten dat afbouwen. Ik verbaas me nu echter dat mensen die kansloos lijken voor een woning, toch een huis krijgen. Als een woning namelijk niet in trek is, schrijven minder mensen zich hiervoor in.’
Een ander panellid, Floris Schoonderwoerd (wethouder van Kaag en Braasem) vertelde: ‘We gaan met Rijnstreek het traject in om hun en ons systeem te fuseren. Maak het simpel en geef gemeenten de ruimte om een klein beetje lokaal maatwerk te verzorgen, bijvoorbeeld het reserveren van woningen voor de eigen starters en senioren.’ Wienen reageerde verrassenderwijs: ‘Vroeger hadden we hier een systeem dat mensen in de eigen plaats een streepje voor hadden. Het doet bij veel mensen pijn dat dit niet meer kan. Echter, in de Rijnstreek kan het nog wel; we moeten discussiëren welke variant we gebruiken. Het is naar mijn mening beter om meer ruimte te laten om mensen met een binding in een bepaalde plaats toch een stukje voorrang te verlenen.’